"Địa Chỉ Các Chùa Việt Nam Hải Ngoại

26/10/201012:00 SA(Xem: 46120)

ĐỊA CHỈ CÁC CHÙA VIỆT NAM 
HẢI NGOẠI

ANH QUỐC

Dược Sư Phật Đường
1 Malborough Studio
12 Finchley rd, St John’s Wood
London NW8 6EB
Tel: 0207 586 6543
 
Chùa Linh Sơn
Đại Đức Thích Trí Như
76 Beulah Hill. Upper
Norwood, Calford Palace
London SE19 3 EW
Tel: 0208 771 5933
 
Ni Tự Linh Sơn
Sư Cô Thích Nữ Trí Phương
11 Emine Rd, Tottenham
London N15 6DB
Tel: 0208 809 1566
 
Chùa Từ Đàm
VEN. Thích Phước Hụê
34 Hollyhead Rd, Handsworth
Bimingham B21 0LT
Tel:0121 551 8614 / 0121 515 3991.
Email: tudamtu@hotmail.com

 ÁO QUỐC

Hội Văn Hóa Xã Hội PTVN
C/o Huỳnh Bửu Phan
Guidrunstr 55
1100 Wien
Tel: 069 9124 5025

ẤN ĐỘ

Việt Nam Phật Quốc Tự
Thượng Tọa Thích Huyền Diệu
P.O.Box Bouddha Gaya Dist.
Bihar Pin. 824-231
Fax: 631 400 881
 
Trung Tâm Viên Giác
Thích Hạnh Tấn &
Thích Hạnh Nguyện
P.O.Box 14. Bodhagaya
Gaya Dist – Bihar Pin. 824-231
Tel-Fax: 631 400 248
 
Chùa Linh Sơn
Sư Cô Thích Nữ Trí Thuận
P.O Kushinagar Dist Deoria
Pin D 19TT. 27443 U.P
Tel: 556 471 019

Chùa Đại Lộc
Sivali Vietnamese Monastery
Trụ Trì Tỳ Kheo Thích Tường Quang
13/46-M-5, Khajuhi, Sarnath, Varanasi : 221007, U.P., India.
Mobile: (0091).9871641197.,9936630292.
Email: sutuongquang@yahoo.co.in.,sutuongquang@gmail.com
Website:www.chuadailoc.info

BỈ QUỐC

Chùa Linh Sơn
88 Rue de la Victoire
1060 Bruxelles
Tel: 25 385 907
 
Chùa Tuệ Giác
2 Rue de L’Espoir
4030 Liège
Tel: 43 610 420
 
Chùa Hoa Nghiêm
157 Rue d’Anderiecht
1000 Bruxelles
Tel: 25 145 507


CANADA

Chùa Quan Âm
3781 Ave de Courtrai
Montréal PQ
Canada H3S 1B8
Tel: (514) 735 9425
Fax: (514) 342 9787
 
Chùa Thuyền Tôn
Thượng Tọa Thích Viên Diệu
6685 Alma st.
Montréal PQ
Canada H2S 2W4
Tel: (514) 948 4540
Fax: (514) 948 5861
 
Chùa Bồ Đề
Thượng Tọa Thích Viên Diệu
2155 St Viateur.
Beaubort QC
Canada G1E 4L6
Tel: (418) 660 6407
 
Chùa Hoa Nghiêm
1278 Gerrard St East
Toronto ONT
Canada M4L 1Y7
Tel: (905) 406 1869
 
Tu Viện Trúc Lâm
HT.Thích Thiện Tâm
VEN. Thich Phap Hoa
11328. 97St.
Edmonton AB
Canada T5G 1X4
Tel: (780) 471 1093
 
Tổ Đình Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
1978 Parthenais St
Montréal PQ
Canada H2K 3S3
Tel: (514) 525 8122
 
Chùa Vạn Hạnh
Ven. Thích Pháp Ấn
933 Colville Rd
Victoria BC
Canada V9A 4P4
Tel: (604) 380 9261
 
Chùa Tam Bảo
HT Thích Thiện Nghị
4450 Avenue Van Horne, Montreal Que
H3S1S1 Canada.
Tel(514)733 3841 Fax(514)7335860
website:www.societebouddhiquechanhphap.com
email: tambao@bellnet.ca
 
Chùa A Di Đà
Sư Cô Thích Chơn Hụê
1120 Queen St West
Toronto ONT
Canada M6J 1H9
Tel: (905) 533 5838
 
Chùa Chân Quang
1795 E 1th Ave
Vancouver BC
Canada V5N 1A9
Tel: (604) 251 4808
 
Chùa Phổ Đà
HT. Thích Bổn Đạt
1002 W. Somerset St
Ottawa ONT
Canada K1R 6R9
Tel: (613) 213 2516
 
Chùa Liên Hoa
Đạo Hữu Phúc Đức
715 Bld Provencher
Brossard PQ
Canada J4W 1Y5
Tel: (514) 672 7948
 
Chùa Thiền Tôn
Thượng Tọa Thích Nguyên Tịnh
875 Renfrew St
Vancouver BC
Canada V5K 4B7
Tel: (604) 253 4095
 
Chùa Linh Sơn
Ven. Thích Trí Dũng
1 Howard Park Ave
Toronto ONT
Canada M6P 1V3
Tel: (905) 537 9112
 
Chùa Từ Ân
3591 Albion Rd
Gloucester ONT
Canada K1T 1A2
Tel: (613) 247 0920
 
Chùa Pháp Vân
Thượng Tọa Thích Tâm Hòa
420 Traders Blvd. East
Mississauga ONT
Canada L4Z 1W7
Tel: (905) 712 8809
Website: www.phapvan.ca
 
 
Niệm Phật Đường London
732 Lorne Ave. London ONT
Canada N5W 3K6
Tel: (519) 432 7828
 
 Chùa Phổ Minh
Ven. Thích Quảng Điền
903 Parent Ave.
Windsor,Ontario N9A 2E2 
Canada
Tel: (519) 254 5883
Email:thichquangdien@yahoo.ca
 
Đại Tòng Lâm Tam Bảo Sơn
690 chemin de la Rouge, Harrington, Que
J8G 2S7 Canada
(819) 687 2183, Fax (819) 6871141
email: boutique_hanh@bellnet.ca

 
ĐAN MẠCH

Chùa Quảng Hương
Chi HộI Phật Giáo Arhus
Havkaervej 88
8381 Tilst
Tel-Fax: 86 245 744
 
Chùa Liễu Quán
C/o Mr. Lý Nam Hoa
Langagervej 54
2500 Valby
Tel: 43 520 812
 
Chùa Giác Hải
C/o Ms. Nguyễn thị Thủy
Gl Hirtstralsvej 13. Vidstrup
9800 Hjorring
Tel: 98 944 171
 
Chùa Vạn Hạnh
C/o Mr. Nguyễn Kháng Tích
Killerupgade 5
5220 Odense So
Tel: 66 155 769
 
Niệm Phật Đường An Lạc
C/o Mr. Hồ Quang Lượng
Struvej 41. 9220 Aalborg O
Tel: 98 157 955
 
Niệm Phật Đường Quang Minh
C/o Mr. Nguyễn văn Chánh
Ulvevej 30.1th.6715 Esbjerg N
Tel: 75 156 462

 ĐÀI LOAN

Linh Sơn Giảng Đường
Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh
7F 21 Sec 1 Chung Hsiao Rd
Taipei – Taiwan 100 ROC
Tel: (02) 2361 3015
Fax: (02) 2314 1049

 ĐỨC

 Chùa Viên Giác
Khai sơn: Hòa Thượng Thích Như Điển (hình)
Trụ Trì: ĐĐ Thích Hạnh Giới
Karlsruher Strasse 6
30519 Hannover
Tel: 49. 051 187 9630
Fax: 49. 051 187 90963
Emai: viengiactu@viengiac.de
Website: http://www.viengiac.de/

 Tu Viện Viên Đức
 HT Thích Như Điển
 Rebholzstr. 36, 88214 Ravensburg
 Germany
 Tel: +49(0)751 7695186
 Website: www.vienduc.de
 
 Tu viện Vô Lượng Thọ
 Bhiksu Thích Hạnh Tấn
 Buddhistisches Klausurzentrum Amitayus e.V.
 Schoenfeld 104
 D-01762 SCHMIEDEBERG
 Tel. +49.35052.61599
 Email. voluongtho7@gmail.com
 Website: http://www.voluongtho.com
 
Ni Viện Bảo Quang
Ni Sư Thích Nữ Diệu Tâm
Schiffbederweg 177
22119 Hamburg
Tel: 49. 040 3296 1520
 
Chùa Linh Thứu
Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước
Pinneberger Weg 14
13581 Berlin Spandau
Tel: 0303 671 1282
 
Chùa Thiện Hòa
Thượng Tọa Thích Minh Phú
Dahienerstr 617
41239 Moenchengladbach
Tel: 0216 634 0637
 
Chùa Phật Bảo
Sư Cô Thích Nữ Diệu Hạnh
EmilZeisstr 8
32683 Barntrup
Tel: 05 263 3601
 
Chùa Quán Thế Âm
Sư Cô Thích Nữ Diệu Ân
Ottostr 79
52070 Aachen
Tel: 024 154 1275
 
Chi Hội PT tại Hannover
C/o Mr. Nguyễn Hữu Lộc
Baumschulenweg 14
37083 Geottingen
Tel: 0551 517 3872
 
Niệm Phật Đường Viên Âm
Bremerstr 31
90765 Fuerth
Tel: 0911 766 2749
 
Chùa Phật Huệ
TT Thích Thiên Sơn
Hanauer-Landstraße 443 - 60314 Frankfurt am Main
Tel: 069-4844980 - Fax: 069-48449855
Homepage:www.phathue.de
E-Mail: info@phathue.de
 
 
Chùa Tâm Giác
Wasserburgstr 17
85614 Kirchseeon
Tel: 49. 511. 0809 153 9551 (xem hình)
 
Niệm Phật Đường Tam Bảo
Woerthstr 55
72764 Reutlingen
Tel-Fax: 0712 120 9513
 
Chi Hội PT tại Bremen
C/o Ms. Võ Thị Hai
Jonaerstr 7
28215 Bremen
Tel: 042 137 2405
 
Chi Hội PT tại Frankfurt
C/o Mr. Hoàng Tôn Long
Ben Gurion Ring 70
6437 Frankfurt/a.M
Tel: 068 196 0624
 
Chi Hội PT tại Ruetlingen
C/o Mr. Trần Xuân Hiền
Losaeckerst 1
70499 Stuttgart
Tel: 0711 989 7971
 
Chi Hội PT tại Wiesbaden
C/o Mr. Tiêu Văn Lâm
Kari Marxstr 15
65199 Wiesbaden
Tel: 061 142 1783
 
Chi Hội PT tại Norddeich
C/o Ms. Ngô Kiều Oanh
Rosskamp 7
26624 Suedbrookkmerland
 
Chi Hội PT tại Koblenz
C/o Mr. Phạm Lai
Bahn 43
56743 Mendig
 
Chi Hội PT tại Freiburg
C/o Mr Nguyễn Ban
Binzengruen 34
79114 Freiburg
Tel: 07 614 1545
 
Chi Hội PT Saaland-Trier
C/o Mr. Trần Phong Lưu
Siegfriedstr 84 B
54439 Saarburg
Tel: 06 581 5954
 
Chi Hội PT tại Nuernberg
C/o Mr. Hồ Thanh
Federgrassweg 7
90768 Fuerth
Tel: 091 175 4650
 
Chi Hội PT tại Rottweil-Tult
C/o Mr Võ văn Hùng
Heiligentalstr 24
78532 Tuttlingen
Tel: 074 611 3192
 
Chi Hội PT tại Mannheim
C/o Mr Trần văn Minh
Landteilstr 7 68163
Tel: 062 182 5621
 
Chi Hội PT Aschaffenburg
C/o Mr. Nguyễn văn Hùng
Bahnhofstr 68
63801 Kleinostheim
Tel-Fax: 06 027 9362
 
Chi Hội PT tại Stuttgart
C/o Ms. Hà thị Lan Anh
Moehringerstr 86 A
70199 Styttgart
Tel: 0711 649 0759

 HÒA LAN
Chùa Vạn Hạnh
Thượng Tọa Thích Minh Giác
Middenweg 65
1394 AD-Nederhorstdenberg
Tel: (02) 9425 4393
Fax: (02) 9425 5393
 
N. P. Đ. Niệm Phật
Ketellaper 42
1625 WE – Hoom
Tel: (02) 2923 9478

 
 Ý 

Niệm Phật Đường Viên Ý
C/o Mr. Bảo Chí
Via Fiumcello 24
35020 Polverara Padova
Tel: 04 9977 2412
 

NA UY

Chùa Khuông Việt
HT. Thích Trí Minh
Blystadvn 2
2006 Lovenstad
Tel: 06 797 3033
Fax: 06 797 1905
 
Chùa Đôn Hậu
Sivert Thonstadv 10A
7080 Heimdal
Tel: 09 072 3559
 
Chùa Pháp Vũ
Leirvikvn 4
5179 Godvik
Tel: 05 597 7183
 
Chi Hội PGVN Hedmark
C/o Mr. Trịnh Đông
Berger Langmoensvn 43
2380 Brumunddal
Tel: 06 234 3219
 
Chi Hội PGVN Tromdheim
C/o Mr. Nguyễn văn Hải
Ole Ryningsvn 7. 7224 Melhus
Tel: 07 287 2879
 
Chi Hội PGVN Oslo-Phụ cận
C/o Mr. Nguyễn Nam
Granstangen 28A. 1051 Oslo
Tel: 02 232 6034
 
Chi Hội PGVN Krisiansand
C/o Mr Võ văn Điều
Mollevannsvn 83
4617 Kristiansand
Tel: 03 815 7423
 
Chi Hội PGVN Bergen
C/o Mr. Nguyễn văn Thung
Postboks 557. 5884 Bergen
Tel: 05 593 0439
 
Chi Hội PGVN Kongsvinger
C/o Mr. Nguyễn văn Đồng
Ole Smedstadvn 26
2211 Kongsvinger
Tel: 06 281 6297
 
Chi Hội PGVN Arendal
C/o Ms Lưu kim Thoàn
Seljebakken 2. 4844 Aredal
Tel: 03 702 8302
 
Chi Hội PGVN tại Dramen
C/o Mr. Trần Hoa
Kobbervikdaleh 118
3036 Deammen
Tel: 03 280 1522
 
Chi Hội PGVN Moss-Rygge
C/o Mr. Cao Hữu Luận
Avangen Terrasse 404
1536 Moss
Tel: 06 927 7096
 
Chi Hội PGVN tại Porsgrunn
C/o Mr. Nguyễn Hưng Yên
Njalsvn 16. 3917 Porsgrunn
Tel: 03 551 2601
 
Chi Hội PGVN Stavanger
C/o Mr. Trần văn Tiến
Heidrunvn 9. 4028 Stavanger
Tel: 05 154 1237

PHẦN LAN

H.P.T.VN tại Phần Lan
C/o Mr. Vĩnh Tuyên
Kousankuja 4 A 5
20610 Turku
Tel: 04 0744 2214

THỤY ĐIỂN

Chùa Trúc Lâm
Ven. Thích Tâm Hụê
Erikfalts 16-A
21432 Malmo
Tel: 04 092 6963
 
Chùa Phật Quang
Hjallbo
Gardet 417
42433 Angered (Goteborg)
Tel: 03 143 5408
 
Chùa Đại Bi Tâm
Janvagsgatan 16
26734 Bjuv
Tel: 04 428 3406

THỤY SỸ

Chùa Trí Thủ
Ven. Thích Quảng Hiền
Schulhausstr 28
3052 Zollikofen (BE)
Tel-Fax: 03 1911 9466
 
Chùa Linh Phong
Sư Cô Thích Nữ Trí Hạnh
24 Chemin des Vignes
1024 Ecublens
Tel: 02 1691 2104
 
Chùa Phật Tổ Thích Ca
Erienstr 36
6020 Emmenbrucke
Tel: 04 1128 3250


NGA

Hội PG Thảo Đường
C/o Mr. Alikanov
K.M 144 .4.8 Prospekt Leninsky
117526 Moscou
Tel-Fax: (095) 434 0113

 
HOA KỲ

Chùa A Di Đà
Thượng Tọa Thích Trí Viên
3502 W. Walsh Pl
Denver, CO 80319
Tel: (303) 936 7499
 
Chùa A Di Đà
Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc
14042 Swan St
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 890 0628
 
Chùa An Bằng
5400 W. Kentucky Ave
Lakewood, CO 80226
Tel: (303) 936 1739
 
Chùa An Lạc
Ni Sư Thích Nữ Nguyên Thanh
1647 E. San Femando St
San Jose, CA 95116
Tel: (408) 254 1710
 
An Tường Tự Viện
Thượng Tọa Thích Thanh An &
Thượng Tọa Thích Thiện Tường
682-28 th St
Oakland, CA 94609
Tel: (510) 444 5218
 
Chùa Bảo Ân
Sư Cô Thích Nữ Liễu Hà
5788 Apopka Vineland Rd
Oriando, FL 32818
Tel: (407) 295 7846
 
Chùa Bảo Pháp
HT. Thích Viên Lý
9447 Old San Gabriel
Canynon Rd
Azusa, CA 91702
Tel: (626) 812 0152

 Chùa Bảo Phước
 Thượng Tọa Thích Viên Dung
 258 - 270 Senter Road
 SAN JOSE, CA 95111
 Tel. 408-365-1228
 Email:chuabaophuoc@yahoo.com
 
Chùa Bảo Quang
HT. Thích Quảng Thanh
713 N. Newhope St.
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 554 1286/(714) 554 1287
 
Chùa Bảo Tịnh
HT. Thích Nguyên Đạt
2406 Marine Ave
Gardena, CA 90249
Tel: (310) 516 1522
 
Chùa Bát Nhã
HT.Thích Nguyên Trí
803 S. Sullivan St
Santa Ana, CA 92704
Tel: (714) 571 0473
 
Chùa Bồ Đề
HộI Phật Giáo Thân Hữu
4341 Field St
New Orleans, LA 70114
Tel: (504) 392 0327
 
Bửu Hưng Tu Viện
17808 Ne 18 Th St
Vancouver, WA 98684
Tel: (360) 256 9550
 
Chùa Bửu Môn
HT.Thích Huyền Việt
2701 Procter St
Port Arthur, TX 77640
Tel: (409) 982 9319
 
Niệm Phật Đường Bửu Quang
Thượng Tọa Thích Thiện Huyền
5157 S. Hydrallie Ave
Wichita, KS 67216
Tel: (316) 529 3792
 
Chùa Chánh Giác
9080 Adams St
Bayou La Batre, AL 36509
Tel: (334) 824 7048
 
Tu Viện Chơn Không
HT. Thích Thông Hải
1105 Hind Luka Dr
Honolulu, HL 96821
Tel: (808) 373 4608
 
Chùa Cổ Lâm
HT. Thích Nguyên An
3503 S. Graham St
Seattle, WA 98118
Tel: (206) 723 4741
 
Chùa Di Đà
916 S. Berendo St
Los Angeles, CA 90006
Tel: (213) 480 8770
 
Chùa Diệu Pháp
HT.Thích Viên Lý
424 S. Ramona Ave
Monterey Park, CA 91754
Tel: (626) 288 5359
 
Chùa Diệu Pháp
HT.Thích Viên Lý
311 E. Mission Road
San Gabriel, CA 91776
Tel. (626) 614 0566
 
Chùa Diệu Quang
Ni Sư Thích Nữ Diệu Từ
9229 Elder Greek Rd
Sacramento, CA 95829
Tel: (916) 381 4360
 
Chùa Diệu Quang
Ni Sư Thích Nữ Diệu Từ
3602 W. Fifth St
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 554 9588
 
Chùa Duyên Giác
Thượng Tọa Thích Thiện Tâm
97 Foss Ave
San Jose, CA 95116
Tel: (408) 926 9256
 
Chùa Dược Sư
Ni Sư Thích Nữ Như Hòa
11111 Magnolia Bld
Garden Grove, CA 92641
Tel: (714) 638 4128
 
Chùa Đại Nhật Như Lai
Thượng Tọa Thích Thông Đạt
585 Fenton St
San Jose, CA 95127
Tel: (408) 926 1998
 
Chùa Đạo Quang
Thượng Tọa Thích Tịnh Đức
3522 N. Garland Ave
Garland, TX 75040
Tel: (972) 414 7345
 
 Chùa Đông Hưng
Đại Đức Thích Minh Đạo
8665 California Ave
Riverside, CA 92504
Tel: (909) 359 4588
 
Chùa Đông Lâm
10022 Westview Dr
Houston, TX 77055
Tel: (713) 647 7460
 
Chùa Đức Viên
Sư Cô Thích Nữ Diệu Phước
2420-2440 Mc Laughlin Ave
San Jose, CA 95121
Tel: (408) 993 9158
 
Chùa Giác Hoàng
Cố Hòa Thượng Thích Thanh Đạm
5401 NW-16 th St
Washington, DC 20011
Tel: (202) 829 2423
 
Chùa Giác Lâm
Ni Sư Thích Nữ Minh Tâm
131 Nyack Ave
Lans Downe, PA 19050
Tel: (610) 626 8499
 
Chùa Giác Minh
Hòa Thượng Thích Thanh Cát
763 Donohoe St
El Palo Alto, CA 94303
Tel: (415) 325 7353
 
Chùa Giác Quang
Thượng Tọa Thích Nguyên Tâm
516 SE 17 th St
Oklahoma City, OK 73129
Tel: (405) 636 1845
 
Chùa Hải Ấn
255 Cherry St
New Britain, CT 06051
Tel: (860) 612 0077
 
Trung Tâm PG Hayward
Thượng Tọa Thích Từ Lực
27878 Calaroga Ave
Hayward, CA 94545
Tel: (510) 732 0728
 
Chùa Hoa Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Kiến Khai
9105 Backlick Rd
Fort Belvioir, VA 22060
Tel: (703) 781 4306
 
Chùa Huệ Quang
HT.Thích Minh Mẫn
4918 W. Westminster Ave
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 530 9249
 
Chùa Hương Tích
Thượng Tọa Thích Nhật Minh
4821 W. 5 th St
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 554 7837
 
Tu Viện Hương Hải
Tỳ Kheo Thích Hương Huệ
2321 SW 127th Ave
Davie, FL 33325
Tel & Fax 954-424-9865
Email: thichhuonghue@yahoo.com

Hương Sơn Thiền Tự
Viện Chủ: ĐĐ. Thích Nguyên Dũng
334 Saint James Ave
Springfield, MA 01109
(413) 306-7833
 
 Tổ Đình Thiếu Lâm Thiền Tự
 Viện Chủ: ĐĐ. Thích Nguyên Dũng
 684 State Street
 Springfield, MA 01109
 (413)306-7833
 
 Hương Sen Buddhist Temple - Chùa Hương Sen
 Ven. Thích Nữ Giới Hương
 24615 Fir Avenue, Moreno Valley, CA 92553. USA
 Tel: (951) 601 9659
 Email: thichnugioihuong@yahoo.com
 Website: http://www.chuahuongsen.com/
 
 
Tu Viện Kim Cang
Thượng Tọa Thích Hạnh Đạt
4771 Browns Mill Rd
Atlanta, GA 30038
Tel: (770) 322 0712
 
Chùa Kim Quang
Hòa Thượng Thích Thiện Trì
3119 Alta Arden Expressway
Sacramendo, CA 95825
Tel: (916) 481 8781
 
Tu Viện Kim Sơn
HT. Thích Tịnh Từ
574 Summit Rd
Walsonville, CA 95076
Tel: (408) 848 1541
 
Kim Thiền Tự
7815 Steddom Dr
San Gabriel, CA 91770
Tel: (626) 534 7263
 
Chùa Kỳ Viên
Hòa Thượng Thích Kim Triệu
1400 Madison St
NW Washington, DC 20011
Tel: (202) 882 6054
 
Chùa Liên Hoa
Hòa Thượng Thích Pháp Nhẫn
2014 Rose St
Irving, TX 75061
Tel: (214) 445 1646
 
Chùa Liên Hoa
Hòa Thượng Thích Chơn Thành
9561 Bixby Ave
Garden Grove, CA 92641
Tel: (714) 636 7725
 
Chùa Liên Hoa
1211 NE Wilson St
Olymbia, WA 98506
Tel: (360) 352 7109
 
Chùa Liên Hoa
Đại Đức Thích Chân Hỷ
Đại Đức Thích Chân Văn
6505 Lake Dr
Charlotte, NC 28215
Tel: (704) 537 1126
 
Linh Thứu Thiền Tự
Sư cô Thích Nữ Như Tâm
2312 Overland Rd
Boise,Idaho 83705
Tel: 208) 343-9322
 
Tịnh Thất Linh Quang
Sư Cô Thích Nữ Hiếu Đức
821 Rigde Rd (563 HWY)
Telford, PA 18969-1528
Tel: (215) 234 0930
 
Chùa Linh Sơn
VEN. Thích Trí Hụê
13506 Ann Louise St
Houston, TX 77086
Tel: (713) 999 1623
 
Tu Viện Linh Sơn
Đại Đức Thích Trí Đạt
8 Church St
Stanhope, NJ 07874
Tel: (201) 347 2482
 
Chùa Linh Sơn
Thượng Tọa Thích Trí Hụê
19904 Apple Spring Dr
Leander, TX 78641
Tel: (512) 259 2615
 
Chùa Linh Sơn
ĐạI Đức Thích Linh Đạt
2424 NE Rogue River Dr
Belmont, MI 49306
Tel: (616) 363 3038
 
Chùa Linh Sơn
Thượng Tọa Thích Trí Hải
98-847 Lliee St
Alea, H I 96701
Tel: (808) 488 3425
 
Chùa Linh Sơn
Thượng Tọa Thích Trí Thiền
2535 SE 118 th Ave
Portland, OR 97266
Tel: (503) 760 9283
 
Chùa Long Vân
6021 Comelia Ave
Orlando, FL 32807
Tel: (407) 273 4429
 
Tu Viện Lộc Uyển
Đại Đức Thích Pháp Dung
2499 Melru Ln
Escondido, CA 92026
Tel: (760) 291 1028
 
Tịnh Xá Minh Đăng Quang
Đại Đức Thích Minh Ẩn
1006 NE Albert St
Portland, OR 97211
Tel: (503) 288 9819
 
Tịnh Xá Minh Đăng Quang
 Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
5607 Town N. County Blvd
Tampa, FL 33615
Tel: (813) 885 9385
 
Tịnh Xá Minh Đăng Quang
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên
8752 Westminster Blvd
Westminster, CA 92683-9937
Tel: (714) 895 1218
 
Chùa Nam Quang
Đại Đức Thích Chân Lý
3337 NE 148 Ave
Portland, OR 97230
Tel: (503) 254 0875
 
Chùa Như Lai
Hòa Thượng Thích Chánh Lạc
2540 W. Lliff Ave
Denver, CO 80219
Tel: (303) 936 4530
 
Như Lai Thiền Tự
Thượng Tọa Thích Minh Hồi
3340-3342 Central Ave
San Diego, CA 92105
Tel: (619) 563 5817
 
Pháp Duyên Tịnh Xá
Hòa Thượng Thích Giác Lượng
766 S.2 Nd St
San Jose, CA 92112
Tel: (408) 295 2436
 
Chùa Pháp Hoa
Thượng Tọa Thích Tâm Thọ
202 Cherry St
Columbia, PA 17512
Tel: (215) 684 4301
 
Chùa Pháp Luân
Thượng Tọa Thích Giác Đẳng
13913 S. Post Oak Rd
Houston, TX 77045
Tel: (713) 433 4364


Chùa Pháp Nguyên
Thượng Tọa Thích Trí Hoằng
1838 County Road 129
Pearland, Texas 77581
Tel: (281) 992.2921;
Website: www.chuaphapnguyen.org
 
Chùa Pháp Quang
Thượng Tọa Thích Trí Hiền
1004 Small St
Grand Prairie, TX 75050
Tel: (214) 264 1285
 
Chùa Pháp Vân
Thượng Tọa Thích Chơn Trí
850 W. Phillipps Blvd
Pomona, CA 91766
Tel: (909) 622 0814
 
Tu Viện Pháp Vương
Trụ Trì: HT Thích Vân Đàm
4522 Burke Station Road
Fairfax, VA 22032 - USA
Email: thichvandam@yahoo.com
Tel. ( 703 ) 573 - 9633
Fax ( 703 ) 573 - 9634
www.chuaphapvuong.org
 
 Tu Viện Ananda
Trụ Trì: HT Thích Vân Đàm
200 Greenwood Ave.
Yeagertown, PA 17099
Tel. (717) 248 4050
Email: thichvandam@yahoo.com
www.abmconline.org
 
Chùa Phật Ân
Ven Thich Hanh Duc
475 Minesota Ave, Market Pl
Roseville, MN 55113
Tel: (651) 482 7990
 
Chùa Phật Bảo
1495 E. Prospect Ave
Des Plaines, IL 60018
Tel: (847) 827 4599
 
Chùa Phật Đà
HT. Thích Nguyên Siêu
8606 Hillery Dr
San Diego, CA 92129
Tel: (858) 635 54647
 
Chùa Phật Giáo Việt Nam
Khai Sơn Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Trụ Trì: TT Thích Như Minh
863-865 S. Berendo St
Los Angeles, CA 90005
Tel: (213) 384 9638/ 386-6174
Email: vubc@hotmail.com
http://www.chuaphatgiaovietnam.com/
 
 
Chùa Phật Giáo Việt Nam
Thượng Tọa Thích Minh Chiếu
1651 S. King St
Seattle, WA 98144
Tel: (206) 323 2269
 
Chùa Lâm Tỳ Ni
79 Margin Street
Lawrence ,MA 01841 USA
Tel & Fax (978)975-3874
lamtynitu@yahoo.com
 
Chùa Phật Quang
Đại Đức Thích Chơn Nguyên
701 Arizona St
Houston, TX 77587
Tel: (713) 946 5490
 
Chùa Phật Tổ
Thượng Tọa Thích Thiện Long
905 Orange Ave
Long Beach, CA 90813
Tel: (562) 599 5100
 
Phật Học Viện Quốc Tế
Khai sơn: Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Trụ Trì: ĐĐ Thích Minh Chí
9250 Columbus Ave
North Hill, CA 91343
Tel: (818) 893 5317
 
Chùa Phổ Hiền
Đại Đức Thích Chơn Thái
1614 White Ave
Kansas City, MO 64126
Tel: (816) 241 1092
 
Chùa Phổ Hiền
Thích Nữ Như Tâm
96 Dewey St
Worcester, MA 01610
Tel: (508) 755 7817
 
Chùa Phước Huệ
2600 SW 64 th Ave
Miami, FL 33155
Tel: (305) 662 8052
 
Phước Huệ Đạo Tràng
Hòa Thượng Thích Phước Bổn
11423 Lower Azusa Rd
El Monte, CA 91732
Tel: (626) 444 7588
 
Chùa Phước Long
14091 Hope St
Garden Grove, CA 92843
Tel: (714) 638 3981

 
Chùa Phước Long (photo)
Thượng Tọa Thích Minh Đức
 14 North Cliff Street
 Ansonia, CT 06401
 Phone: (203) 366-3477
 Fax: (203) 736-1740
 E-mail: chuaphuoclong@yahoo.com
(Xem hình sinh họat)


Chùa Quan Âm
Thích Nữ Chân Phước & Chân Kim
3033 W. Leeward Ave
Los Angeles, CA 90005
Tel: (213) 386 9289
 
Chùa Quan Âm
8016 Barkley # B 423
Houston, TX 77017
Tel: (713) 643 1832
 
Chùa Quang Minh
Thượng Tọa Thích Thiện Thanh
1168 SE Benteen Ave
Atlanta, GA 30312
Tel: (404) 624 9782
 
Chùa Quang Minh
Đại Đức Thích Minh Hạnh
4429 N. Damen Ave
Chicago, IL 60625
Tel: (773) 275 6859
 
Chùa Quang Nghiêm
Thượng Tọa Thích Minh Đạt
2294 N. Fremon St
Stockton, CA 95205
Tel: (209) 941 4991
 
Chùa Quang Thiện
Thượng Tọa Thích Minh Dung
704 E. “E” St
Ontario, CA 91764
Tel: (334) 824 7048
 
Chùa Quảng Đức
HT. Thích Pháp Châu
380 S. 22th St
San Jose, CA 95116
Tel: (408) 286 8380
 
Chùa Tam Bảo
Đại Đức Thích Tâm Quang
2459 S. Elm Ave
Fresno, CA 93706
Tel: (209) 264 2728
 
Chùa Tam Bảo
16933 E. 21th St
Tulsa, OK 74134
Tel: (918) 438 0714
 
Chùa Thập Phương
22222 Andrews Ave
Bronx, NY 10453
Tel: (212) 933 4132
 
Niệm Phật Đường Thiên Ân
Đại Đức Thích Phổ Thuận
10009 University Ave N.E
Blaine, MN 55434
Tel: (763) 780 4380
 
Thích Ca Thiền Viện
15950 Winsters Lane
Riverside, CA 92504
Tel: (909) 780 5249
 
Chùa Thôn Yên
Đại Đức Thích Chủng Thiện
726 W. Baseline
Phoenix, AZ 85041
Tel: (602) 305 9115
 
Chùa Thường Quang
142 Hinkle Ave
Columbus, OH 43207
Tel: (614) 445 7503
 
Chùa Trúc Lâm Yên Tử
Thượng Tọa Thích Minh Nguyện
1924 W. 2 nd St
Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 834 0250
 
Chùa Từ Bi
Hội Thân Hữu Phật Tử
7124 Calumet St
Baton Rouge, LA 70805
Tel: (504) 357 9935
 
Tổ Đình Từ Đàm Hải Ngoại
HT.Thích Tín Nghĩa
615 N. Gilbert Rd
Irving, TX 75061-6240
Tel: (972) 986 1019
 
Chùa Từ Quang
243 –245 Duboce Ave
San Francisco, CA 94103
Tel: (415) 431 1322
 
Chùa Từ Hiếu
Đại Đức Thích Thiện Duyên
674 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
Tel: (716) 892 6839
 
 Chùa Tam Bảo
 ĐĐ Thích Đức Trí
 16933 East 21st Street
 Tulsa , Oklahoma - 74134
 Tel (918)4380714; Fax: (918)4380714
 
Tu Viện Tường Vân
40174 Braddock Rd
Aldie, VA 20105
Tel: (703) 327 5256
 
Chùa Vạn Hạnh
Đại Đức Thích Hằng Hiển
8617 Fanita Dr
Santee, CA 92071
Tel: (619) 448 1144
 
Trung Tâm Vạn Hạnh
HT. Thích Trí Tụê
7605 Bull Run Dr
Centrelville, VA 20121
Tel: (703) 968 8460
 
Chùa Đức Viên
2420 Mc Laughlin Ave
San Jose, CA 95121
408-993-9158
www.ducvien.org
email: chua.ducvien@sbcglobal.net
 
Chùa Viên Giác
Hòa Thượng Thích Trí Hòa
5101 NE 36 th St
Oklahoma City, OK 73121
Tel: (405) 424 0264
 
Chùa Viên Minh
Đ. H. Quảng Tiến
5234 Bulwer Ave
Saint Louis, MO 63147
Tel: (314) 291 8351
 
Tịnh Thất Viên Minh
14429 Colgate St
San Leandro, CA 94579
Tel: (510) 895 8353
 
Chùa Việt Nam
Đại Đức Thích Chân Tôn
2302 N. 47 th Ave
Phoenix, AZ 85035
Tel: (602) 278 8039
 
Chùa Việt Nam
Thượng Tọa Thích Pháp Châu
12292 Magnolia St
Garden Grove, CA 92641
Tel: (714) 534 7263
 
Chùa Việt Nam
HT Thích Nguyên Hạnh
TT. Thích Nguyên Đạt
10002 Synott Rd
Sugarland, TX 77478
Tel: (281) 575 0910
 
Chùa Việt Nam
68 Bradeen St
Roslindale, MA 02131
Tel: (616) 325 9521
 
Chùa Viên Thông
Trụ trì: Thích Nữ Thanh Lương
10533 Fisher Rd.
Houston. TX 77041
Tel: (713)896-4572
Website: http://www.vienthongtu.org
 
Chùa Vĩnh Nghiêm
Thượng Tọa Thích Minh Thông
1476-1478 S. Reservoir St
Pomona, CA 91766
Tel: (909) 620 7041
 
Chùa Xá Lợi
Ni Sư Thích Như Nguyện
2751 Del Mar Ave
Rosemead, CA 91770
Tel: (626) 572 0389
 
Tu Viện Hoa Nghiêm
TT. Thích Pháp Tánh
3222W 1st Street,
Santa Ana, CA 92703
Tel/Fax (714) 775-6799
 
Chùa An Tâm Thoát Khổ
Sư bà Diệu Tín
4267 # 9 44th Street
San Diego CA. 92115-USA
Tel.(619)269-2820
(619)739-1840
Email: antamthoatkho@yahoo.com
 
Chùa Tịnh Tâm
867 Summerly Drive
Nashville, TN 37209
Tel (615) 356-3988
 
Chùa Phổ Đà
3943 Hawkin Mill
Memphis, TN 38128
Tel (901) 266-0935
Trụ trì: ĐĐ Thích Hồng Minh
Tri Sự: ĐĐ Thích Hải Viên
 
Chùa Pháp Bảo
9909 Dutchtown Road
Knoxville, TN 37923
Trụ trì: ĐĐ Thích Hải Đàm

 Thiền Viện Chơn Tâm
Thượng Tọa Thích Tỉnh Khang
5400 Garrett Rd.
Oklahoma City, OK 73121
(405) 749-1895
Email: tvchontam@yahoo.com
www.mindessence-zen-center.org
 
Hương Sơn Thiền Tự
Huong Son Meditation Temple
334 Saint James Avenue
Springfield, Massachusetts 01109 USA
Trụ Trì: Thích Nguyên Dũng
Tel: 413-306-7833
website: http://www.huongsonthientu.com

Tổ Đình Thiếu Lâm Thiền Tự
Shao Lin Meditation Temple
684 State Street
Springfield, Massachusetts 01109 USA
Trụ Trì Phương Trượng: Thích Nguyên Dũng
Tel: (413) 788-0515
website: http://www.thieulamtu.net
 
 
ÚC ĐẠI LỢI

Chùa Bảo Vương
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (photo)
Tri Sự: Sư Cô Thích Nữ Thể Viên
2A McLaughlin St, (corner of Tower St)
Ardeer, Vic 3022. Australia
Tel: (03) 9266 1282 ; Mob:0413 805 788
Email: htbaovuong@optusnet.com.au
 
Chùa Pháp Hoa (photo)
Hòa Thượng Thích Như Hụê
20 Butler Ave
Pennington, SA 5013
Tel: (08) 8847 8477
Email: phaphoanamuc@yahoo.com
 
Chùa Pháp Bảo
Ven. Thích Bảo Lạc
148-154 Edensor Rd
St Johns Park, NSW 2176
Tel: (02) 9610 5452
Fax: (02) 9823 8748
Email: chuaphapbao@yahoo.com.au
 
Chùa Thiên Đức
TT Thích Tịnh Minh
123 Craigiciea Ave
St. Albans, VIC 3021
Tel: 03. 9864 0539
 
Phổ Quang Thiền Viện
Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
94 Evandale Rd
Marangoroo, WA 6064
Tel: (08) 9343 3230
 
Chùa Pháp Quang
Ven. Thích Nhật Tân
12 Freeman Rd
Durack, QLD 4077
Tel: (07) 3372 1113
Email: thnhattan@yahoo.com.au
 
Chùa Huyền Quang
Ven. Thích Bổn Điền
188 Chapel Rd South
Bankstown, NSW 2200
Tel: (02) 9707 3347
 
Tu Viện Vạn Hạnh
Ven. Thích Quảng Ba
32 Archibald St, Lyneham
Canberra, ACT 2602
Tel: (02) 6257 5517
Email: thichquangba@gmail.com
(xem hình)
 
Tu Viện Quảng Đức
Ven. Thích Tâm Phương
Ven. Thích Nguyên Tạng
85-105 Lynch Rd
Fawkner, VIC 3060
Tel: (03) 9357 3544
Fax (03) 9357 3600
Email: tvquangduc@bigpond.com
Website: www.quangduc.com
 
Quán Thế Âm Ni Tự
Ni Sư Thích Nữ Chơn Đạo
Thích Nữ Phước Trí
128 Nollamara Ave
Nollamara, WA 6061
Tel: (08) 9349 8887
 
Tùng Lâm Phước Huệ
Hòa Thượng Thích Phước Hụê
369 Victoria St
Wetherill Park, NSW 2164
Tel: (02) 9725 2324
website: http://www.phuochue.org/
 
Huệ Nghiêm Ni Viện
Sư Cô Thích Nữ Như Tài
23 Conley St
Noble Park, VIC 3174
Tel: (03) 9706 3661
 
Chùa Hoa Nghiêm
Ven. Thích Thiện Tâm
22 Princess Ave
Springvale, VIC 3171
Tel: (03) 9548 2215
 
Chùa Phật Đà
Sư Cô Thích Nữ Diệu Pháp
36 Deodar St
Inala, QLD 4077
Tel: (07) 3375 4422
 
Chùa Quang Minh
Ven. Thích Phước Tấn
18 Burke St
Braybrook, VIC 3019
Tel: (03) 9312 5729
website: http://www.quangminh.org
 
Chùa Linh Sơn
Ven. Thích Tịnh Đạo
33-35 Radford Rd
Reservoir, VIC 3073
Tel: (03) 9462 1799
 
Chùa Linh Sơn
Sư Cô Thích Nữ Trí Lựu
89 Rowe Terrace
Darra, QLD 4076
Tel: (07) 3375 4268

Chùa Quán Thế Âm (photo)
313 Barkly Street
Footscray, VIC 3011. Australia
Tradition: Mahayana (Vietnamese)
Contact: Ven. Thich Chanh Tu
 
Chùa Phật Quang
Sư Cô Thích Nữ Chân Kim
176 Rupert St
W. Footscray. VIC 3012
Tel: (03) 9687 4920
 
Chùa Trúc Lâm
Ven. Thích Tâm Minh
13 Winspear Ave
Bankstown, NSW 2200
Tel: (02) 9708 6339
 
Tu Viện Minh Giác
Ven. Thích Hạnh Hiếu
42 St. Johns Road
Cabramatta, NSW 2166
Email: minhgiacmonastery@yahoo.com.au
 
Chùa Minh Giác
Ven. Thích Hạnh Tri
564 The Horsley Drive
Smithfield, NSW 2164
Tel: (02) 9726 1030
Email: hanhtriminhgiac2007@yahoo.com

Chùa Thiên Ấn
Ven. Thích Như Định
58 Cardwell St
Canley Vale, NSW 2166
Tel: (02) 9726 6964

Chùa Phước Tường
TT Thích Minh Trí
61 Elizabeth St
N. Richmond, VIC 3121
Tel: 9429 7785

Tu Viện Nguyên Thiều
Ven. Thích Nhuận An
Ven. Thích Nhuận Kim
51 Avenel St,
Canley Vale, NSW 2166
Tel: (02) 9726 2661
 
Chùa Phổ Minh
212 Waldron Rd
Chester Hill, NSW 2162
Australia
Tel: 61.2. 9738 3230
Cố vấn: TT Phước Nhơn
Trụ Trì: SC Bảo Trường
SC Tịnh Ánh

Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh
Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai
Sư Cô Thích Nữ Huệ Nghiêm
80 Cyprus St
Lalor, Victoria. Australia
Tel: 9402 6274
Email: nguyennguyenkhai@yahoo.com
Chùa Hưng Long
ĐĐ Thích Nhuận Kim
 175 Gladstone St,
 Cabramatta NSW 2166
Tel:(02) 9726 0394 & 0422 432 494.
Email: thichnhuankim@yahoo.com.au
 
Tu Viện Thiên Quang
ĐĐ Thích Thiện Đạt
32 Bend Rd
Keysborough
VIC. 3173. Australia
Tel: (03) 9701 8488
 Fax: (03) 9701 9808
 
Chùa Diệu Âm
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
30 Willis St
St.Albans, VIC 3021
Tel: 9382 9977
 
 Tu Viện Kim Cang
 100A Heatherton Road
 Narre Warren North Vic 3804
 Tel: 03 8774 0298
Tradition: Vietnamese Mahayana
Abbot: Ven. Thich Nhuan Chon
Email: kimcangpagoda@gmail.com
Web: www.kimcangtuvien.com 
 
Chùa Huệ Quang
ĐĐ Thích Thông Hiếu
10 Service Street, Sunshine, Vic 3020
Tel: +61. 03. 9442 1326
Email: huequangaustralia@yahoo.com.au
 
Chùa Thiên Bình
ĐĐ Thích Đồng Thanh
111 Berkshire Road
Sunshine North, Vic 3020
Tel: + 61. 03. 9352 5498
Email: vendongthanh@gmail.com
 
Chùa Bảo Minh
Bao Minh Buddhist Centre
Đại Đức Thích Viên Tịnh
321-323 Kingston Rd
CLARINDA, VIC 3169
Tel: +61 3 8555 0604
Email: chuabaominhvic@gmail.com

 Chùa Giác Hoàng
 TK Thích Giác Tín
 Giac Hoang Pagoda
 180 Westall Road
 Springvale, Victoria 3171
 AUSTRALIA
 Tel: +613 8502 6206
 Mob: +614 2253 6869 - +614 3265 5852
 E mail : thichgiactin@gmail.com
 
 Tu Viện Từ Ân
 Tu An Buddhist Monastery
 Trụ Trì Thích Hạnh Phẩm
 26 Jacques Road,
 Narre Warren North,
 Vic 3804, Australia
 Tel: + 61 3 8790 4545
 Email: info@tuvientuan.com
 Website: www.tuvientuan.com

 
TÂN TÂY LAN

Chùa Giác Nhiên
Thượng Tọa Thích Trường Sanh
70A Avenue Rd (Box 22815)
Otahuhu, Auckland
Tel: 64-9-2761747; 64-9-2761745
 
 
Chùa Trí Đức
Tỳ Kheo Thích Đạo Nguyên
 321 Massey Road
 Magere, Auckland, New Zealand
 Tel: (09) 276 22 11
 email: chuatriduc@yahoo.co.nz
 Chùa thành lập ngày 5-7-2005

 
 Quán Âm Sơn Đạo Tràng
 T T Thích Phước Ân
 67 Beaver Road East - RD 2 Pokeno - Auckland
 New Zealand
 Ph: 64 - 09 - 236.6810 Fax: 64 - 09 - 2366804
 
 
 Chùa Báo Ân
 Đ Đ Thích Quảng Phúc
 15 Allenby Road - Papatoetoe - Manukau - Auckland
 New Zealand
 Ph : 09 279.7126
 NÉPAL
VN Lâm Tì Ni Phật Quốc Tự
Thượng Tọa Thích Huyền Diệu
P.O.Box 4
Siddhartha Nagar
Lumbini Zone – Nepal
Tel: (977) 711 9478
 
Linh Sơn Buddhist Temple
Rev. Thích Linh Quang
Lumbini Zone, Dist Rupandehi
32904 Lumbini – Nepal
Tel: (977) 718 0198

NHẬT

Hội PGVN tại Nhật Bản
Shirataki Fudo Son
Negishi Cho 3. 156. Naka Ku
Yokohama Shi,
Kanagawa-Ken 231, Japan
Tel: (045) 624 0680
 
 
 Chùa Nam Hòa
 343-0802
 SAITAMAKEN KOSHIGAYASHI OZOGAWA 1019-2 JAPAN
 Tel. 81- 48-9778323
 Tỳ kheo ni Thích nữ Thông Thắng.
 Email: chuanamhoa@yahoo.com
 
PHÁP

Chùa Khánh Anh 
Hòa Thượng Thích Minh Tâm
14 Ave Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tel: 01 4655 8444
Fax: 01 4735 5908
E-mail: khanhanh@wanadoo.fr
 
Chùa Quan Âm
Ni Sư Thích Nữ Diệu Minh
20 Rues des Frères Petit
94500 Champigny Sur Marne
Tel: 01 4886 6668
 
Chùa Linh Sơn
Cố Hòa Thượng Thích Huyền Vi
9 Ave Jean Jaurès
94340 Joinville Le Pont
Tel: 01 4883 7547
 
Chùa Hoa Nghiêm
Cố Hòa Thượng Thích Trung Quán
20 Rue J. J Rousseau
94290 Villeneuve Le Roi
Tel: 01 4597 1703
 
Chùa Phật Bảo
Thượng Tọa Thích Minh Đức
3 Rue Brocca
91600 Savigny Sur Orge
Tel: 01 6996 4934
 
Chùa Kim Quang
Thích Minh Định
8 B Rue Fontaine
93000 Bobigny
Tel: 01 4850 9866
 
Tịnh Xá Ngọc Điểm
6 Route de Noisiel
77200 Torcy
Tel: 01 6005 2978
 
Chùa Tịnh Tâm
Thượng Tọa Thích Phước Toàn
2 Rue des Bois
92310 Sèvres
Tel: 01 4507 1097
 
Chùa Kỳ Viên
52 Rue Pierre Sémard
93150 Blanc Mesnil
Tel: 01 4865 5768
 
Chùa Vạn Hạnh
Ven. Thích Nguyên Lộc
03 Rue du Souvenir Francais
44800 St Herblain
Tel: 02 4085 0459
 
Chùa Pháp Hoa
Sư Cô Thích Nữ Giác Từ
3 Rue de la Pagode
13015 Marseille
Tel: 04 9165 5949
 
Chùa Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
32 Ave du Dr.Ménard
06000 Nice
Tel: 04 9381 4857
 
Phổ Đà Ni Tự
Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn
226 Ch St Antoine Joseph
13015 Marseille
Tel: 04 9151 5081
 
Chùa Hồng Hiên
Thích Nữ Chân Mỹ
13 Rue Henri Giraud
83600 Fréjus
Tel: 04 9453 2529
 
Chùa Pháp Vương
1 Allée de la Pagode
03210 Noyant
Tel: 04 7047 2937
 
Chùa Phước Hải
63 Rue des Troenes
31200 Toulouse
Tel: 05 6113 0757
 
Chùa Phật Quang
163B Route de Montpelier
26000 Valence
Tel: 04 7556 5446
 
Phổ Minh Tịnh Xá
Av Anciens Combattants.bât F
13800 Istres
Tel: 04 4256 5853
 
Chùa Phổ Hiền
Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn
7 Rue de Guebwiller
67100 Neuhof Strasbourg
Tel: 03 8884 5831
 
Chùa Liên Hoa
Sư Cô Thích Nữ Tịnh Hiền
6 Rue CT. Marchand
33140 Villenave d’Omon
Tel: 05 5675 9334
 
Chùa Phước Bình
Thượng Tọa Thích Minh Đức
41 Ave de Paris
33310 Lormont
France
Dt: 05 56 06 66 55
Pt: 06 64 52 87 77
www.chua-phuoc-binh.com

Association Cultuelle Bouddhique de France
Chua Sieu Nhat Nguyet Quang Minh
T.T. Thich Minh Duc
Lieu " Pietats " RN 21
47300 Villeneuve sur Lot
France
Dt: 06 64 52 87 77
 
Tùng Lâm Linh Sơn
Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh
Hameau d. Bosnages Rancon
87290 Chateauponsac
Tel: 05 5560 2160
 
Chùa Thiện Minh
HT. Thích Tánh Thiệt
51 Rue Cuzieu
69110 Ste Foy Les Lyon
Tel: 04 7859 7147
Fax: 04 7859 6607
 
Chùa Linh Sơn
Sư Cô Thích Nữ Trí Lạc
65 Route de Tournefeuille
31270 Cugnaux
Tel: 05 6192 7808
 
Chùa Linh Sơn
Sư Cô Thích Nữ Trí Minh
146 Rue de Belfort
68200 Mulhouse
Tel: 03 8942 2580
 
Chùa Linh Sơn
Sư Cô Thích Nữ Trí Bảo
295 Rue de Coraine
34670 Baillargnes
Tel: 04 6770 3570
 
Niệm Phật Đường Linh Sơn
Sư Cô Thích Nữ Trí Anh
1 Cour Bailla
51100 Reims
Tel: 03 2605 7447
 
Chùa Tịnh Độ Hoa Nghiêm
7 Route de Clémencière
38000 Grenoble
Tel: 04 7646 5615
 
Chùa Từ Ân
294 Rue Bajolet
74800 St Pierre en Faucigny
Tel: 04 5097 5296
 
Chùa Hộ Quốc
133 Rue Daubenton
59110 Roubaix
Tel: 03 2026 3424
 
Chùa Nhân Vương
Tỳ Kheo Thích Viên Mãn
29-31 Rue Condorcet
10000 Troyes
Tel: 03 2576 1935


NOUVELLE-CALEDONIE 
 
Hội PG Nouvelle-Calédonie
B.P 12045
8 Rue Max Frouin Magenta
98800 Nouméa

Ý kiến bạn đọc
19/03/20152:54 SA
Khách
** Toàn là chùa to Phật bự của người ta kg hà . Tìm trong tâm của mạc nhân chưa có đc cái chùa và Ông Phật bự nào cã . Nam mô đương lai hạ sanh sanh Di Lặc tôn Phật , Nam mô AdidaPhat . Chúc tất cã ngừơì âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh tròn thành Phât Quả và bồ đề tâm kiên cố .
17/09/20148:33 SA
Khách
kính khẩn cầu quý đạo hữu tìm dùm chùa cũng như là vị THẦY SUPPANO THÍCH THANH QUANG đang ở chùa nào và quốc gia nào kính tha thiết cầu quý đạo hữu hoan hỷ mách chỉ dùm . MÔ PHẬT kính đa tạ
29/07/20141:00 SA
Khách
o han quoc da co chua cua viet nam chua,
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
17/04/2015(Xem: 273)
23/04/2014(Xem: 4039)
31/03/2013(Xem: 5764)
03/04/2014(Xem: 5647)
21/04/2012(Xem: 11694)
08/10/2014(Xem: 2644)
facebookyoutubetwittertwitter
HỘI NHẬP / GHI DANH
Sư Gelong đã sống và học tại Tu Viện Đại Học Sera Je trước khi quỹ LTSJ được thành lập. Sư còn nhớ rõ những nỗi khó khăn chật vật mà Chư Tăng của Tu Viện đã phải chịu đựng trước khi FPMT (Hội Bảo Tồn Truyền Thồng Phật Giáo Đại Thừa) bắt đầu cúng dường cho Chư Tăng mỗi ngày 3 bữa ăn chay lành mạnh.
Lần đầu tiên vào buổi chiều ngày 14 tháng 5 năm 2015 tại Tòa Bạch Ốc, các nhà lãnh đạo Phật Giáo bao gồm nhà sư - học gỉa Bhikku Bodhi sẽ cùng tham gia vào việc trình bày giáo lý đạo Phật tại hội nghị US Buddhist Leadership Conference .