.
Mỗi Người Mỗi Nghiệp - không ai giống ai - HT. Thích Trí Quảng
Vấn đáp: Nơi đâu có chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp? | Thầy Trí Chơn

quan-the-am-bo-tathoc tieng anh
Kho Sử Liệu Phật Giáo VN Năm 1963 Song ngữ
.

10 quyen sach phat giao hay nen doc
.

phat-phap-hoi-dap-removebg-preview (2)

HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP
.

muon tu hoc phatlogo-ebook-kho sach xua.
luan-an-tien-si
audio

CHÚ ĐẠI BI 7 BIẾN -
THẦY THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

CÔNG PHU KHUYA

TỤNG CHÚ ĐẠI bI

NIỆM PHẬT A DI ĐÀ 4 CHỮ

NHẠC THIỀN 
NHẠC ÊM DỊU


az cloud

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
(Xem: 1610)
Giới luật là thọ mạng Phật giáo, Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Di Giáo rằng: “Các chúng đệ tử hãy lấy Giới luật làm vị Thầy sáng suốt cho con đường giải thoát của chính mình, dù Như Lai còn ở trong đời cũng không khác gì cả”. Hơn thế nữa, mọi pháp môn tu tập của Phật giáo đều lấy Giới luật làm nền tảng. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, tuệ minh tâm kiến tánh thành Phật vậy.
(Xem: 4547)
Giới luật trong Phật giáo có rất nhiều và đa dạng, tuy nhiên, nhiệm vụ của giới luật chỉ có một. Đó là kiểm soát những hành động của thân và khẩu, cách cư xử của con người, hay nói khác đi, là để thanh tịnh lời nói và hành vi của họ. Tất cả những điều học được ban hành trong đạo Phật đều dẫn đến mục đích chánh hạnh nầy. Tuy nhiên, giới luật tự thân nó không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện, vì nó chỉ hỗ trợ cho định (samadhi). Định ngược lại là phương tiện cho cho sự thu thập trí tuệ, và chính trí tuệ nầy lần lượt dẫn đến sự giải thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của đạo Phật
(Xem: 4685)
Tập sách nhỏ có tựa đề là “Giới Luật Phật Giáo Yếu Lược” chỉ nhằm trình bày sơ lược về những giới luật cốt lõi trong giáo pháp nhà Phật, chứ không phải là một bộ sách nghiên cứu thâm sâu về giới luật Phật giáo. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đạo Phật là con đường tìm trở về với chính mình (hướng nội) nên giáo dục trong nhà Phật cũng là nên giáo dục hướng nội chứ không phải là hướng ngoại cầu hình cầu tướng.
(Xem: 1575)
Ngọn đèn giới luật không phải là chiếc đèn như chúng ta thường hay dùng để thắp hay chiếu sáng trong nhà hay các quán xá, đường phố… Đèn giới luật là cụm danh từ ví von cho một khía cạnh của ngọn đèn bình thường về công dụng và khả năng của giới luật mà thôi.
(Xem: 2472)
Giới luật là nền tảng căn bản của đạo giải thoát. Người tu nếu không tuân giữ đúng theo giới luật mà Phật đã răn cấm, thì sự tu hành của chúng ta sẽ không bao giờ có tiến bộ giác ngộ và giải thoát được. Giới luật do Phật chế ra, nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc cảnh cáo xử phạt những hành vi sai phạm, bởi chúng sanh dễ buông lung ba nghiệp.
(Xem: 36501)
Bài viết này được biên soạn bởi có nhiều Tỳ khưu hỏi tôi về những giới luật sử dụng tiền bạc được tìm thấy trong vinaya (Tạng Luật). Bởi một tân Tỳ khưu ít có cơ hội được đọc những luận giảng mà tôi đã phiên dịch nhiều đề mục từ trong đó. Tôi hy vọng là trong bài viết này có đầy đủ kiến thức để giúp các Tỳ khưu hiểu rõ cách tuân thủ những giới luật này.
(Xem: 6525)
Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tuyển tập Tam tạng Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng), Văn học Sớ giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo Việt Nam, v.v...
Kinh
(Xem: 1872)
Bản Việt dịch Kinh Duy-ma-cật tôi sử dụng ở đây là của cố hòa thượng Thích Huệ Hưng (1919-1990). Bốn chữ mở đầu kinh văn “Như thị ngã văn” được dịch là “Chính tôi được nghe”, theo thiển ý chưa chỉ ra diệu nghĩa. Cứ theo đa số kinh Phật, câu này được dịch ra tiếng Việt thành “Tôi nghe như vầy” là ổn thỏa và sát nghĩa nhất.
(Xem: 991)
Có lẽ không một Phật tử Đại Thừa nào không biết kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh vô cùng cao sâu, huyền diệu, thường được xưng tụng là “cảnh giới của các vị Pháp Thân Bồ Tát, là căn bản pháp luân của Phật pháp”.
(Xem: 408)
Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác, còn gọi là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Nghiệp Báo, gồm hai quyển, do Ngài Bồ Đề Đăng người nước Ấn Độ dịch ra Hoa ngữ vào đời nhà Tùy, được thâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu của Nhật Bản.
(Xem: 2134)
Tác phẩm minh họa Kinh Pháp Cú đã được hoàn thành trong mùa An cư kiết hạ PL.2567-DL.2023 Con xin thành kính dâng lên cúng dường Mười phương ba ngôi cao cả cùng các bậc ân nhân đã hết lòng trợ duyên cho con hoàn thành tâm nguyện.
(Xem: 74581)
Chú Lăng Nghiêm là vua trong các Chú, vì dài nhất và khó nhất trong Phật Giáo. Hầu hết những người xuất gia đi tu, đều phải thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm từ lúc mới xuất gia, hoặc cũng có những người thuộc lòng trước khi xuất gia, vì nghĩ rằng trước sau gì cũng phải học, học trước thì thôi sau, nên thuộc lòng trước khi xuất gia.
(Xem: 1630)
Sự linh ứng của chú Đại Bi không thể nghĩ bàn, nếu ai đã từng trì tụng qua thần chú Đại Bi chắc chắn sẽ thấy đƣợc sự cảm ứng không thể nghĩ bàn, sự cảm ứng đó như sự uống nước nóng hay nƣớc lạnh chỉ tự mỗi cá nhân biết mà khó thể diễn tả ra bằng lời được.
(Xem: 581)
KINH TRUNG BỘ SỐ 18: MADHUPINDIKA SUTTAM Trích từ tập san LIỄU QUÁN - HUẾ của Cố Hòa Thượng Thích Chơn Thiện Tâm Anh trích dẫn và chuyển ngữ
(Xem: 1181)
Trân trọng giới thiệu hai tập sách Nghiên cứu về Kinh Hoa Nghiêm của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương: Quyển 1: PHÁP NGỮ KINH HOA NGHIÊM (2 tập): nội dung là những câu Pháp ngữ của Kinh, văn trường hàng dài từng phẩm được trích thành nhiều đoạn ngắn để dể hiểu ý kinh Hoa Nghiêm. Quyển 2: TINH HOA KINH HOA NGHIÊM: 1. Trình bày nội dung triết lý ở mỗi phẩm và trích đoạn chánh văn.
(Xem: 556)
Vô Trước (Skt. Asaṅga) sinh vào khoảng năm 375 CN tại Purushapura, thành phố chính của Gandhara, miền bắc Pakistan ngày nay. Người mẹ bà la môn của ông, Prakashashila (Skt. Prakāśaśīla), ở kiếp trước, từng là một học giả Phật giáo uyên bác, sùng kính Bồ tát Quán Thế Âm. Trong một cuộc tranh luận với một học giả khác, bà đã gọi đối thủ của mình là phụ nữ và vì sự xúc phạm này, Quán Thế Âm nói rằng bà sẽ tái sinh thành phụ nữ 500 lần, nhưng Ngài sẽ luôn quan tâm đến bà.
(Xem: 1895)
Phật giáo cũng như cái cây có ba phần: phần gốc, phần thân cây và phần ngọn bao gồm nhiều cành lá. Phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân cây là Tiểu Thừa Phật Giáo. Người ta không thể nào tưởng tượng được sự tồn tại của một cái cây mà không có gốc nhưng nếu chỉ có gốc không thôi thì cây ấy không còn sức sống; hoặc giả có gốc, có thân cây mà không có cành lá thì cây ấy cũng như cây trong mùa đông không khỏi gây cho người ta cái ấn tượng trơ trụi tiêu điều.
(Xem: 2809)
Hiển Dương Thánh Giáo luận là một trong những bộ luận quan trọng của Phật giáo Đại thừa, được ngài Vô Trước biên soạn (nhưng ngày nay, đa số các nhà nghiên cứu nhận định rằng ngài Thế Thân mới là người biên soạn bộ Luận thư này) để xiển dương giáo nghĩa của Duy Thức
(Xem: 39290)
Người ta thường nói môn Abhidhamma rất khó học, và lại không thực tế. Rất khó học vì nó phân tích rất chi li, vi tế những vận hành, diễn tiến của tâm. Không thực tế vì nó bàn đến những vấn đề ở ngoài sự hiểu biết bình thường của con người; ở ngoài chuyện áo cơm, tiền bạc, thế sự và thế tình...
(Xem: 4839)
Tổng hợp bài giảng của thầy Tuệ Sỹ về Nhập Trung Luận.
(Xem: 11964)
Ngài Thế Thân (Vasubandhu) tạo Luận Câu-xá vào khoảng năm 900 sau khi Phật nhập diệt, tức khoảng thế kỷ thứ tư hay thứ năm Tây lịch, làm căn bản cho tác phẩm nổi danh khác cũng do Ngài viết hơn 30 năm sau là Duy Thức Tam Thập Tụng. Luận Câu-xá gồm 600 bài tụng và trường hàng, chia làm 8 hoặc 9 phẩm, gồm 29 hoặc 30 quyển theo sự sắp xếp của các luận gia về sau.
(Xem: 4791)
Ám ảnh bức bách duy nhất của mọi sinh vật chính là sự chết. Các sợ hãi khác chỉ là biến thái của sợ chết. Thế giới bị chinh phục, bị khống chế, bị điều động bởi sự chết. Kinh Phật nhân cách hóa nó thành một loại Ma. Theo từ nguyên, trong tiếng Phạn, mara là danh từ phái sinh từ động từ √mṛ: mriyate, nó chết. Mọi hoạt động của chúng sinh, mọi thứ được kể là văn minh tiến bộ, thảy đều là những biện pháp mà các loài lựa chọn để bảo đảm sự sinh tồn của bản thân và đồng loại. Thế nhưng, do nhận thức sai lầm, điên đảo, kết quả của những lựa chọn đại phần, nếu không muốn nói tất cả, thảy đều tai hại. Đức Phật thành Chánh giác, được mô tả là sau khi chiến thắng quân đội Ma và những quyến rũ của Ma. Các vị luận giải A-tì-đạt-ma cho rằng sợ hãi là một biểu hiện của phiền não. Đây là khía cạnh tiêu cực của sợ hãi. Mặt tích cực được biểu hiện nơi các yếu tố tâm sở thiện.
(Xem: 24460)
Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chữ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.
CHUYÊN ĐỀ
Nhĩ căn viên thông là khả năng mà Bồ-tát Quán Thế Âm thành tựu được nhờ vào sự tu tập ba phương pháp lắng nghe, tư duy và hành động (Văn, Tư, Tu).
Like Vietnamese people in Vietnam, every Lunar New Year, overseas Vietnamese, both Buddhists and non-Buddhists, often visit pagodas to worship Buddha and pick buds on New Year's Eve and the first days of the year.
Có lẽ đối với những Phật tử Hoa Kiều tại Việt Nam, đặc biệt là những người sống ở vùng Sài Gòn - Chợ Lớn, phương danh ngài Diễn Bồi là một tên tuổi quen thuộc. Đại sư từng qua Việt Nam hoằng pháp nhiều lần; hầu hết các kinh sách quan trọng của Đại Thừa, Ngài đã đều giảng qua. Khi còn ở Việt Nam, mạt nhân từng được thấy nhiều bản Giảng Ký của Ngài được lưu truyền tại các chùa người Hoa; nhưng chưa đủ thiện duyên đọc đến.
Quán Âm là một thiền pháp xuất xứ từ sơ tổ Nanak vào thế kỷ thứ 15. Đúng ra thế kỷ 15 chỉ mới bắt đầu khai sáng đạo Sikh. Gia đình Ngài theo Ấn giáo (Hinhdu). Qua giao dịch trong xã hội, Ngài tìm hiểu đạo Hồi, đạo Chúa và đạo Phật.
Đây là hành trình gồm bảy bước để phát khởi tâm Bồ-đề được được Đức Dalai Lama giới thiệu. Trong đó, ngài nhấn mạnh việc quán chiếu về tình mẹ như là tiền đề để phát khởi lòng từ bi và bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, từ đó làm lớn mạnh tâm Bồ-đề của hành giả tu tập theo con đường Phật giáo.
Vu Lan là một lễ hội truyền thống của Phật giáo Bắc tông.Từ lúc du nhập vào Trung Hoa, để thích nghi với tập quán và văn hóa bản địa, Phật giáo tùy nghi chuyển hóa những nét đẹp của bổn quốc, thích hợp đạo đức xã hội làm phong phú thêm cho sinh hoạt nhà Phật, đồng thời hòa nhập nhưng không hòa tan, vẫn giữ được tinh thần “Tam pháp ấn”, do đó, người dân Trung Hoa không nhìn Đạo Phật như một Tôn giáo ngoại lai, không chống đối Phật giáo.Đạo Phật đủ các tố chất “đạo làm người, sinh chất Tiên giáo và con đường giải thoát ( Nho-Thích-Lão).
Không phải ngẫu nhiên khi đúc kết hành trình sinh hoạt của dân tộc Việt Nam trải dài qua 12 tháng, suối nguồn văn học dân gian đã dành tháng bảy âm lịch để nói về công hạnh lễ Vu Lanảnh hưởng của ngày lễ này đối với truyền thống tín ngưỡng văn hóa lẫn triết lý sống của người dân Việt:
Trong một cách riêng nào đó, vào cuối tháng 7 năm 2023, tổ chức IBH tìm biết được rằng tác giả bài đăng này đã bỏ ra khoảng hơn 10 năm để thu thập tài liệu, chọn lọc, nghiên cứu và soạn thảo thành hai tập của biên khảo lớn “Nālandā – Truyền thừa, Truyền nhân và Giáo pháp”, nên, cô Namita Kapoor, Lãnh đạo của tổ chức Indo Buddhist Heritage Forum đã yêu cầu cho phép thực hiện một cuộc phỏng vấn.
Không hiểu từ động cơ nào mà trong mùa Vu lan báo hiếu năm nay đã có nhiều người lên án việc phóng sinh một cách mãnh liệt đến thế! Họ phát tán hình ảnh một tổ chim non bị chết trơ bộ xương rồi cho rằng đó là do việc phóng sinh làm chết cha mẹ của chúng nên chúng bị đói khát mà chết theo, họ cũng phát tán hình ảnh một chùa nào đó xếp các lồng chim trước mặt rồi các vị sư tụng kinh chú nguyện trước khi thả chúng ra
Đây là bài thơ duy nhất tôi cảm tác được suốt một Mùa Vu Lan Thắng Hội chộn rộn với tác nghiệp thông tin, xin dành thương tặng cháu Phật tử không quen biết mà tôi tình cờ chụp được hình lúc diễn ra lễ "Bông Hồng cài áo" trên Chánh điện Chùa Sắc Tứ Kim Sơn - Tp. Nha Trang.
This is the first Vu Lan season in which my mother is no longer in this world. This feeling can only be fully experienced when you feel it yourself..../...Đây là mùa Vu Lan đầu tiên trong đời mẹ tôi không còn. Cảm giác này chỉ khi nào tự thân mình trải nghiệm thật sự thì mới cảm nhận được trọn vẹn ra sao.
Rằm tháng bảy con đi chùa lễ Phật Nương thuyền từ con lễ Mẹ mẹ ơi Tuổi càng cao càng thấu cảm nghĩa đời Nỗi thấm thía chi bằng con với mẹ
Kinh Vu lan, một bản kinh ngắn nhưng hàm súc, tràn đầy ý nghĩa nhân văn, chan chứa đạo lý, thấm đẫm tình người và đặc biệtgiá trị giáo dục nhân cách với đặc trưng hiếu đạo. Vì thế, kinh Vu lan đã chinh phục lòng người, in đậm trong tâm trí, thấm sâu vào máu thịt của tất cả những người con Phật.
Đôi khi chúng ta sống cùng nhau, đi ngang đời nhau, đối diện với nhau nhưng lại chẳng thấy nhau. Bất hạnh của cuộc đời chính là chỗ đó. Càng bất hạnh hơn khi chúng ta ứng xử như thế đối với hai đấng sanh thành..../....Sometimes we live together, crossing paths and sharing our lives, yet we fail to truly see one another. The sadness of life is present. And it is even more saddening when we behave like that towards the two people who gave us life and raised us
NEW POSTING
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, vị giáo phẩm uyên bác, dịch giả của nhiều bộ kinh, luật, luận quan trọng; tác giả của các công trình nghiên cứu Phật học giá trị, sau thời gian bệnh duyên đã viên tịch tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai) vào 16 giờ chiều nay, ngày 24-11-2023 (12-10-Quý Mão).
“Khi đến thế gian, tôi không có gì cả. Khi rời thế giới này, tôi cũng không mang theo gì cả. Tôi không muốn lưu lại vết tích gì ở cõi đời, vì tôi từ hư không đến và sẽ trở về với hư không”. Lời di huấn hùng hồn của cố Hòa thượng Tuyên Hóa nhắc nhở chúng ta về lời dạy của Phật Thích Ca trong kinh Kim Cang: Tất cả pháp hữu vi, Như mộng, huyễn, bọt, bóng, Như sương, cũng như điện, Nên quán sát như thế”.
Bản ghi nhớ về buổi họp với Tổng Thống Kennedy. Tướng Krulak tóm tắt báo cáo bằng văn bản của mình, “Chuyến thăm Việt Nam, ngày 7-10 tháng 9 năm 1963”. Krulak: Cuộc chiến chống VC sẽ giành chiến thắng nếu các chương trình quân sự và xã hội học hiện tại của Hoa Kỳ được theo đuổi, bất chấp những khiếm khuyết nghiêm trọng của chế độ cầm quyền. Mendenhall trình bày báo cáo của mình: ông đã nhận thấy sự sụp đổ gần như của chính quyền dân sự ở Sài Gòn cũng như bầu không khí sợ hãicăm thù lan tràn phát sinh từ sự trấn áp khủng bố của cảnh sát và việc bắt giữ sinh viên. Tổng thống Kennedy nói: “Hai người đã đến thăm cùng một đất nước phải không?” Theo nhận định của Phillips, chúng ta không thể thắng cuộc chiến nếu ông bà Nhu vẫn còn nắm quyền lực. Phillips có được điều này từ Bộ trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần, từ Đại át Hoàng Văn Lạc (Chủ tịch Ủy ban Liên Bộ về Ấp Chiến Lược), người đứng đầu chương trình ấp chiến lược phía người Việt Nam, và từ nhiều sĩ quan quân đội
Sáng nay, 29-11 (nhằm ngày 17-10-Quý Mão), lễ phát hành, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đến nơi trà-tỳ đã được diễn ra tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai). Đông đảo Tăng Ni, Phật tử đã đến tham dự cung tiễn.
Thiền sư Thích Tuệ Sỹ viên tịch ngày 24/11/2023. Sự ra đi của ông, gần như rất ít được báo chí chính thức tại Việt Nam nói đến, gây chấn động một bộ phận công luận Việt Nam, kể cả những người lần đầu tiên được biết đến Thiền sư. Thiền sư Tuệ Sỹ là lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cho đến khi ông qua đời.
Lời tâm sự đầu năm Tân Sửu, Phật lịch 2564, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ kể lại lời Đức Thích Ca dặn dò các đệ tử trước khi nhập Niết-bàn: “Mọi thứ đều vô thường, các con hãy không ngừng tinh tấn.” Bây giờ, theo lý vô thường, Hòa thượng cũng về cõi tịch diệt, những người kính yêu Hòa thượng có thể nhớ lại lời Phật dạy trên đây, lấy làm phương châm: “Hãy không ngừng tinh tấn.”
Hai người bạn chân tình đã có nhau từ thuở nhỏ. Một người theo thiên bẩm thi phú tài hoa, văn chương lỗi lạc, tư tưởng như sâu thẳm đại dương… Một người thì lục lạo, sưu tra lịch sử meo mốc, bị bỏ quên trên những bảng gỗ, chùa hoang, dân dã…
Bản báo cáo của Tướng Krulak. Tôi đã viếng thăm tất cả các Quân đoàn. Các cuộc đối thoại quan trọng đã được tổ chức với 87 thành viên của hệ thống cố vấn, từ những quân nhân có cấp bậc tương đối thấp đến các sĩ quan cấp cao. Họ bao gồm các cố vấn cho các chỉ huy và sĩ quan tham mưu ở các cấp từ quân đoàn đến đại đội, và cố vấn cho các tỉnh trưởng. Hầu hết các cuộc trò chuyện diễn ra trong môi trường xung quanh hàng ngày của cá nhân, ở trụ sở chính hoặc tại hiện trường trong quá trình hoạt động. Bổ sung cho những điều trên, các cuộc thảo luận đã được tổ chức với Đại sứ [Lodge], Tướng Paul Harkins và các nhân viên của ông, cũng như với 22 sĩ quan Việt Nam, những người có quan điểm được tìm kiếm về các vấn đề quan trọng ở bất kỳ nơi nào có thể thực hiện được. Có một số bất mãn trong giới quan chức Việt Nam với nền hành chính quốc gia. Nó tập trung nhiều vào Ngô Đình Nhu hơn là Tổng thống Diệm. Sự ra đi của Nhu sẽ được hoan nghênh, nhưng rất ít sĩ quan dám nhúng tay vào việc thực hiện đió
Cái thấy của con người cũng như mọi loài động vật trưởng thành và bị lôi cuốn theo ngày tháng, năm tuổi ở mỗi giai đoạn khác nhau. Ở đây người viết chỉ nêu lên vài cái thấy của con người sinh hoạt hàng ngày trong xã hội.
Giờ phút này đây Trọn vẹn tâm ý Chúng con gần, xa Không còn gì hơn Ngoài câu niệm Phật Hướng về trời Nam Đảnh lễ Giác Linh Sư Phụ uy nghiêm Đã về với Phật
Hỡi ôi! Có phải nhịp Vô thường đang vang vang tiếng vọng...? Một chiều Thu, Thái bình dương đìu hiu buồn cô quạnh, Sông Đồng Nai, con nước cuồn cuộn vội đổ về Đông, Ôi! Đất Trời ngấn nghẹn khóc vỡ gan, ai ai cũng khóc; Biển Nước Việt Nam nhỏ lệ buồn nát ruột, mọi người tự nhiên buồn.
Thắp lên một nén hương lòng Dâng Thầy Tuệ Sỹ thong dong Niết bàn ....... Cột phướn chùa xưa đã ngã rồi. Tòng lâm thạch trụ luống chơi vơi. Trăng gầy trở giấc đông phong lạnh. Vọng cõi trời Nam tiễn biệt Người!
Tôi lặng người nhìn bức hình Tuệ Sỹ, vẫn gương mặt xương xẩu, vẫn đôi má lỏm sâu, vẫn cặp mắt rực sáng, vẫn gầy còm, chỉ là tóc đã bạc màu, y vàng nghiêm trang, kính cẩn cầm ba nén hương to, quì trước bàn thờ với bức ảnh hiền từ với nụ cười an lạc của Ôn.
Gửi Giám đốc Phòng Thông tin Hoa Kỳ. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sẽ không thể có chiến thắng trong cuộc chiến này với chế độ hiện tại, đặc biệt là khi xét đến những thiệt hại gây ra đối với sự ủng hộ của người dân trong cuộc khủng hoảng Phật giáo. Trọng tâm của sự phẫn nộ hiện nay là ông bà Nhu. Trên thực tế, Nhu và vợ ông vừa là triệu chứng của những thiếu sót của Chính phủ VN vừa là nguyên nhân. Thất bại thực sự trong nhiều năm qua trong việc đoàn kết nhân dân Việt Nam phải đổ lỗi cho chính ông Diệm.
Đây là luận án Tiến Sĩ đệ trình tại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn năm 1972. Tài liệu gồm 700 trang đánh máy, chưa bao giờ in thành sách, vừa được đưa vào Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ (2018). Luận án này được bảo trợ và hướng dẫn bởi cố GS. Nguyễn Văn Bông, Thạc Sĩ Công Pháp (*), nguyên Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia Hành Chánh.
Trang Chu từng nói lúc lìa đời, ”Hãy lấy Đất Trời để liệm tôi.” Đến buổi ra đi ta chỉ muốn, Một manh chiếu cói cuốn quanh người.
Một giọt sương rơi Cho hiên chùa thêm quạnh Một vầng trăng về tây Cho biển tối thêm sâu
Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844; số điện thoại: (714) 360-5355.
Dùng bè để qua sông, qua sông rồi thì bỏ bè là thí dụ nổi tiếng về pháp phương tiện trong kinh Phật. Chiếc bè và bờ kia, phương tiệncứu cánh, tục đếchân đế là hai lĩnh vực khác nhau nhưng lại có liên quan mật thiết với nhau.
Từ Trụ sở Tình báo CIA ở Sài Gòn. Hãy tin rằng Chính phủ VN rõ ràng không hề có khái niệm về hậu quả sẽ đến từ những hạn chế của Chính phủ VN trước ngày 8 tháng 5. Sau ngày 8 tháng 5, Chính phủ VN đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình và hành động một cách miễn cưỡng và quá chậm chạp. Thiếu tá Trần Cửu Thiện, Tham mưu trưởng SFHCVN (Lực Lượng Đặc Biệt), thông báo cho Đại tá Morton vào ngày 9 tháng 9 rằng SFHCVN đã thông báo cho Tướng Đôn về kế hoạch của Lực lượng Đặc biệt Việt Nam tấn công các chùa trước khi hành quân (ước tính của chúng tôi là Trần Cửu Thiện chống lại Đại Tá Lê Quang Tung). Các sự kiện kể từ ngày 21 tháng 8 đã gây ra mối lo ngại và bất mãn trong chính quyền và các tầng lớp thành thị, đồng thời làm gia tăng sự bất đồng giữa các thành phần trong giới quân nhân. Những tác động này có thể kéo dài ở một số tầng lớp dân cư nhất định nhưng cực kỳ khó để đánh giá cường độ hoặc mức độ lan tỏa của những tác động đó.
"Đạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người" là một tuyển tập gồm 29 bài nghiên cứuthuyết giảng cho Tăng Ni Phật tử, được rút ra từ rất nhiều bài báo, bài thuyết pháp của Hòa thượng Thích Minh Châu trong vòng 10 năm qua, trong sự nghiệp 50 năm nghiên cứu Phật pháp, dịch thuật kinh điển, hoằng pháp, giáo dụctham gia lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Hòa thượng.
Tuệ Giác vô cùng, khó ai hơn Sỹ khí cao siêu chẳng thể lường Tăng tiến một lòng truyền Đạo Lý Thống lãnh bốn Châu hướng Chơn Thường. Thư lưu tâm nguyện truyền hậu bối Ký gửi chân tình đến mười phương. Nguyên hạnh độ sanh, không trụ chấp Chứng quả Bồ Đề, đến cố hương.
Trưa 25-11 (nhằm ngày 13-10-Quý Mão), nghi thức nhập kim quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã được trang nghiêm cử hành tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai). Đông đảo Tăng Ni, Phật tử đã tham dự cầu nguyện.
Khi dịch phẩm giảng luận này vừa hoàn tất hôm 11/23/2023 thì cũng là lúc được tin Thầy Tuệ Sỹ tạm rời bỏ cõi ta-bà, dịch phẩm này là sự bổ xung cho dịch phẩm khác do Thầy Tuệ Sỹ dịch là Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo của Takasuku. 1 Con Kính dâng lên Thầy món quà nhỏ này.
Tôi đang ngon giấc, chợt nhiên đầu đau như búa bổ, đau như thể dây sắt niền siết vậy, khí huyết trong người nhộn nhạo chịu không nổi phải dậy lấy tylenol để uống thì hay tin thầy đã tịch, lúc ấy là bốn giờ sáng bên này tức bốn giờ chiều bên kia.
Bái Niệm Thốn Tâm Vô Cùng Thương Tiếc Hòa Thượng Thiền Sư Thích Tuệ Sỹ Đã Viên Tịch Vào Lúc 4 Giờ Chiều Ngày 24-11-2023 Tại Chùa Phật Ân (Đồng Nai). Tuổi Đời: 81 Tuổi Đạo: 74
Perhaps everyone knows that horoscope and fortune-telling practitioners claim to have the ability to predict their clients' future experiences...../...Có lẽ ai cũng biết rằng tử vi bói toán là một khoa giải đoán tương lai đời người về vận mạng, tình duyên, gia đạo, học hành thi cử, thời vận thịnh suy, tốt xấu và chọn hướng nhà đất thích hợp, bao gồm cả việc so đôi tuổi và hóa giải sự xung khắc vợ chồng, chọn ngày giờ tốt để khai trương, cưới hỏi, cùng là giải hạn xấu, dựa theo một vài yếu tố như ngày, giờ, tháng, năm sinh của người xin coi bói toán.
Báo cáo của Pentagon bất đồng với điện văn Bộ Ngoại Giao. Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) nói rằng Hilsman và Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) đang rất khó chịu về “hồ bơi bẩn” ở Ngũ Giác Đài. Tổng Thống Kennedy đọc một bản báo cáo quân sự nói rằng hai tướng Harkins và Krulak nghĩ rằng mọi thứ ở Việt Nam đều tuyệt vời.
Một đệ tử hỏi một thiền sư: - Bạch thày, tại sao càng muốn tìm chân tâm thì chân tâm lại càng cách xa, tìm không thể được? - Để thày chỉ cho con một ví dụ:
Chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023, tin lan nhanh trong giới Phật giáo Việt Nam, cũng như những người quan tâm, thầy Thích Tuệ Sỹ đã ra đi lúc 16 giờ, ở chùa Phật Ân, Đồng Nai, với những người thân thiết và các thầy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chung quanh.
Đại lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, vị trưởng lão nổi tiếng uyên bác, thông tuệ của Phật giáo Việt Nam đồng thời được xem là lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vừa viên tịch sau một thời gian lâm bệnh nặng.
Thông tin của Báo Giác Ngộ được biết, tang lễ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được tổ chức tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai). Theo đó, lễ cung thỉnh nhục thân Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ nhập kim quan sẽ được cử hành theo nghi thức truyền thống Thiền môn, vào lúc 12 giờ ngày mai, 25-11-2023 (13-10-Quý Mão).
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, vị giáo phẩm uyên bác, dịch giả của nhiều bộ kinh, luật, luận quan trọng; tác giả của các công trình nghiên cứu Phật học giá trị, sau thời gian bệnh duyên đã viên tịch tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai) vào 16 giờ chiều nay, ngày 24-11-2023 (12-10-Quý Mão).
Phật giáo Việt Nam trong hai thế kỷ cận đạihiện đại, xuất hiện một số nhân vật đạo hạnh cao vời, kỳ tài xuất chúng, có những cống hiến to lớn, dài lâu cho Đạo pháp và Dân tộc. Ngôn ngữ nhà Thiền xưng tụng những vị này là Bồ-tát, Đại sĩ, Thánh Tăng, hay Long Tượng, là những tôn danh chỉ được tìm thấy trong kinh điển, sử sách, trong lịch sử truyền miệng hoặc trên những bia đá ngàn năm nơi cổ tháp.
Vô Trước (Skt. Asaṅga) sinh vào khoảng năm 375 CN tại Purushapura, thành phố chính của Gandhara, miền bắc Pakistan ngày nay. Người mẹ bà la môn của ông, Prakashashila (Skt. Prakāśaśīla), ở kiếp trước, từng là một học giả Phật giáo uyên bác, sùng kính Bồ tát Quán Thế Âm. Trong một cuộc tranh luận với một học giả khác, bà đã gọi đối thủ của mình là phụ nữ và vì sự xúc phạm này, Quán Thế Âm nói rằng bà sẽ tái sinh thành phụ nữ 500 lần, nhưng Ngài sẽ luôn quan tâm đến bà.
Từ Joseph Mendenhall. Tôi cảm nhận nỗi sợ hãi tràn ngập khắp Sài Gòn, Huế và Đà Nẵng. Những thành phố này đang sống dưới sự thống trị của khủng bố và điều này vẫn tiếp diễn. Tôi vừa được ông Khoa Trưởng Đại Học Luật Vũ Quốc Thúc cho biết hôm nay lại có thêm hàng trăm sinh viên bị bắt. Ngày càng nhiều sinh viên nói rằng họ muốn Việt Cộng vào thay thế cho chính phủ hiện tại của Diệm (tôi đã được nghe điều này ở cả Sài Gòn và Huế). Bộ máy quan liêu ở Huế [và?] Đà Nẵng đầy bất mãn (như ở Sài Gòn). Diễn biến của cuộc chiến dường như đang suy thoái ở một số tỉnh này. Không biết liệu sự bất mãn của người dân có phải là yếu tố dẫn đến những diễn biến này hay không, nhưng có thể thích hợp là ở cả Quảng Nam và Thừa Thiên, sự bất mãn đối với vấn đề Phật giáo đã lan đến các làng mạc và ở Huế hiện có thông tin cho rằng dân làng nói rằng họ cũng có thể phục tùng VC cũng như phục tùng Chính phủ VN. Tôi được biết rằng, mặc dù đã thả một số người bị bắt, nhưng các đợt bắt giữ thứ hai vẫn xảy ra
Ông cha ta có câu “gieo nhân nào gặt quả ấy” hay “thiện có thiện báo, ác có ác báo”. Kì thực đây là những quan niệm bắt nguồn từ cơ sở lí luận hạt nhân của triết lí phật giáo. Có thể nói, không hiểu quy luật “nhân quả” tức chưa thực sự hiểu về Phật giáo.
Tổng Thống Diệm nói chuyện với Đại sứ Lodge. Lodge: Sau khi mô tả xong tình hình tại Liên Hợp Quốc và Quốc hội Hoa Kỳ, tôi nói rõ ràngdư luận không thể chấp nhận ý tưởng rằng lính Mỹ hy sinh và viện trợ của Mỹ đang được sử dụng cho việc đàn áp nhân quyền. Sau đó tôi nói rằng điều quan trọng là phải thay đổi nhân sự và thay đổi chính sách. Lời khuyên đầu tiên của tôi dành cho ông Diệm là ông Nhu nên ra đi, ít nhất là không quay lại VN cho đến cuối tháng 12 – sau khi việc phân bổ ngân sách [viện trợ] đã được [Quốc Hội Mỹ] biểu quyết. Diệm dường như hoàn toàn tập trung vào những vấn đề của chính Diệm ở đây và đang biện minh cho bản thân và tấn công kẻ thù của Diệm. Có lẽ đây là một phần trong quan điểm sống thời trung cổ của ông Diệm.
Bản Việt dịch Kinh Duy-ma-cật tôi sử dụng ở đây là của cố hòa thượng Thích Huệ Hưng (1919-1990). Bốn chữ mở đầu kinh văn “Như thị ngã văn” được dịch là “Chính tôi được nghe”, theo thiển ý chưa chỉ ra diệu nghĩa. Cứ theo đa số kinh Phật, câu này được dịch ra tiếng Việt thành “Tôi nghe như vầy” là ổn thỏa và sát nghĩa nhất.
Trước khi bắt đầu giảng kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân, tôi cùng mọi người mạn đàm đôi chút. Chúng ta học một bộ kinh, phải học thấu đáo, học hiểu như thế nào?
Doanh nhân hiện nay không riêng gì ở Việt Nam đang đối đầu với nhiều khó khăn: tình trạng mất đơn hàng do ảnh hưởng suy thoái toàn cầu, chiến tranh Ukraine, nợ xấu do làm ăn thua lỗ, thị trường bất động sản đóng băng, chưa kể thiên tai, lũ lụt khắp nơi.Nhiều người cảm thấy bất an luôn luôn vây bủa.
Đạo Phật do đức Phật Thích Ca mâu Ni (Sakya Muni Buddha) khai sáng ở Ấn Độ. Căn bản của giáo phápTứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo… Nhờ sự uyển chuyển của giáo phápđạo Phật thích ứng với mọi giai tầng trong xã hội, khế hợp với nhiều nền văn hóa khác nhau, phát triển mạnh ở các quốc gia khác nhau. Ngay cả những nước tân tiến nhất hiện nay như Mỹ, Canada, Tây Âu… Đạo Phật vẫn thích ứng và cùng đồng hành với những tôn giáo khác.
Từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN. Thuần mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói rằng lúc này Thuần cảm thấy hoàn toàn vô dụng. Nhu nói rằng Thuần đã bị người Mỹ mua chuộc và chắc chắn sẽ giết Thuần nếu Thuần tìm cách từ chức. Theo ý kiến của Thuần, cả Nhu và Tổng thống Diệm đều hoàn toàn không thực tế về diễn biến của cuộc chiến. Mỗi người đều hỏi Thuần rằng Nam VN có thể tồn tại được bao lâu nếu không có sự trợ giúp của Mỹ. [Thuần] trả lời rằng nó có thể kéo dài sáu tháng nếu không có thêm viện trợ quân sự mới; nhưng việc cắt viện trợ quân sự đột ngột sẽ dẫn đến sự sụp đổ gần như ngay lập tức. Thuần kể lại rằng trong cuộc trò chuyện gần đây với Đại tá Hoàng Văn Lạc (Ủy viên thường trực, Ủy ban liên bộ Ấp chiến lược), ông Lạc, khi trả lời một câu hỏi, đã nói rằng theo quan điểm của ông, chính quyền hiện nay nếu tiếp tục tại vị thì, sẽ thua cuộc chiến vào năm 1965. Lạc tiếp tục nói rằng theo quan điểm của ông, Chính phủ VN hiện đang thua trong cuộc chiến ở Đồng bằng miền Tây. Thuần nói thêm
“Ở đây chúng tôi chỉ xin nói trong phạm vi giới đàn truyền thống ở miền Bắc. Đối với một vị xuất gia thì thầy Bổn sư là Đức Phật, còn vị thầy hướng dẫn tu tập của mình bắt đầu từ lúc xuất gia trở đi gọi là thầy nghiệp sư; tức là vị thầy hướng dẫn, giúp mình thay đổi từ hình thức người thế gian sang hình thức người xuất gia, thay đổi từ hình thức bên ngoài lẫn tâm thức bên trong. Đó là vị thầy thế độ.
Chủ đề chung của số báo này là nhận thức về cái chết biến đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào và tại sao việc trau dồi điều đó lại quan trọng đến vậy. Là một vị thầy Phật giáo và một chuyên gia trong việc chăm sóc người sắp chết, Ngài sẽ nói gì về điều đó?
// Từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN. Đại sứ quán tin rằng tốt nhất nên loại nhà sư Thích Trí Quang ra khỏi cuộc thảo luận về việc trả tự do cho các nhà sư. Niềm tin mãnh liệt của nhà sư này vào tầm quan trọng của việc loại bỏ gia đình họ Ngô (có thể là ngoại trừ Diệm) khỏi quyền lực khiến nhà sư này trở thành kẻ thù của chế độ, nơi có thể sẽ cảm thấy cần hành động chống lại nhà sư này (ít nhất là giam dài hạn) là cần thiếtan ninh của chế độ. Cho đến nay Chính phủ VN chưa trả tự do các lãnh tụ Phật giáo cấp cao khác, và Thích Trí Quang có thể bị họ Ngô coi là nguy hiểm nhất. Như điện văn tham khảo gợi ý, tôi [Lodge] tin rằng cách tốt nhất trong điều kiện hiện tại là Thích Trí Quang rời khỏi VN. Nếu một Chính phủ VN mới xuất hiện, nhà sư này có thể đóng một vai trò nào đó trong đó; nếu chính phủ Diệm tiếp tục, thì Hoa Kỳ sẽ phải di tản nhà sư này lặng lẽ.
During the annual rituals to worship Mr. Cong and Mr. Tao (on the 23rd day of the 12th lunar month), the Nguyen Tieu festival (on the full moon day of the 1st lunar month), and the Vu Lan festival (on the full moon day of the 7th lunar month), many people buy votive paper to burn, praying for prosperity and good luck. ..// Trong các ngày lễ ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), lễ Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng) và lễ Vu Lan (rằm tháng Bảy) hàng năm mọi người đua nhau mua sắm vàng mã to để đốt hầu lấy được nhiều tài lộc. Thậm chí, họ còn mua cả đồ mã kỹ thuật cao (hi-tech) như: điện thoại loại iPhone 5, máy tính bảng iPad Air gửi cho ông Công, ông Táo, và còn mua nhiều hơn nữa vào dịp Tết đến để gửi cho cha mẹ, ông bà.
Phật giáo có điều gì đặc biệt để đóng góp cho sự hiểu biết của chúng ta về nghèo đói và làm thế nào để giảm bớt nó? Giống như các tôn giáo khác, Phật giáo đôi khi bị chỉ tríchchủ nghĩa duy tâm của nó: khuyến khích một lối sống phi vật chất đi ngược lại với những ham muốn và động cơ chính của chúng ta. Nếu chúng ta muốn giảm đói nghèo, thay vào đó chúng ta sẽ đề cập đến khoa học kinh tế, khoa đã phát hiện ra các quy luật tăng trưởng kinh tế thúc đẩy phúc lợi thế giới và các cơ quan phát triển quốc tế áp dụng những nguyên tắc đó để cải thiện tình trạng các xã hội 'chưa phát triển'.
Giáo lý này là lời dạy của đạo sư vĩ đại Khenpo Jigme Phuntsok, một đại diện trực tiếp của Đức Phật và tất cả môn đồ Bồ Tát, vị như thế đã giải thích ý nghĩalợi lạc lớn lao của việc xây dựng một bảo tháp để tôn vinh đạo sư.
Dân gian Việt Nam thường có câu nói đầu môi: “Ở hiền gặp lành”, “Có phước làm quan”,… Nếu ai đó không được như ý, thì người ta cho là “Cái số nó thế”, “Số phận nó như thế”, “Định mệnh an bài như thế, cải mệnh sao được”, “Định mệnh buộc như thế”, “Cái nghiệp nó như thế”…, Nhưng “Số” là gì? “Nghiệp” là gì? “Số phận” là gì? “Định mệnh” là gì? Có thật không?
Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844; số điện thoại: (714) 360-5355.
Chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023, tin lan nhanh trong giới Phật giáo Việt Nam, cũng như những người quan tâm, thầy Thích Tuệ Sỹ đã ra đi lúc 16 giờ, ở chùa Phật Ân, Đồng Nai, với những người thân thiết và các thầy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chung quanh.
Đại lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, vị trưởng lão nổi tiếng uyên bác, thông tuệ của Phật giáo Việt Nam đồng thời được xem là lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, vừa viên tịch sau một thời gian lâm bệnh nặng.
Thông tin của Báo Giác Ngộ được biết, tang lễ của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được tổ chức tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai). Theo đó, lễ cung thỉnh nhục thân Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ nhập kim quan sẽ được cử hành theo nghi thức truyền thống Thiền môn, vào lúc 12 giờ ngày mai, 25-11-2023 (13-10-Quý Mão).
Như thông lệ hàng năm với 4 khóa tu Xuân-Hạ-Thu Đông. Khóa Tu Mùa Đông năm nay được chùa Sắc Tứ Kim Sơn tổ chức vào các ngày 22, 23, 24/12/2023 (Nhằm các ngày 10, 11, 12/11 ÂL).
Kính mời quý Phật tửđồng hương đến tham dự buổi thuyết pháp của Ni sư Thích Nữ Liễu Pháp vào Chủ Nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi với chủ đề Minh Tâm Kiến Tánh
Buổi hội thảo về PHẬT GIÁO HỘI NHẬP vào ngày 12 tháng 11 năm 2023 từ 2 giờ đến 6 giờ chiều tại Tu Viện Đại Bi, thành phố Westminster với Dr. Ta Minh Hue, Dr. thich Thien Tri và Dr. Miroj Shakya
Kính mời quý Phật tửđồng hương đến tham dự PHÁP HỘI SÁM HỐI SÁU CĂN vào Thứ Sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023 và Thứ Bảy 18 tháng 11 năm 2023 tại Trung Tâm Sangha, Huntington Beach, CA dưới sự chủ trì và chủ giảng bởi HT. Thích Minh Quang.