03. Phẩm Tâm

03/02/201412:00 SA(Xem: 3269)
03. Phẩm Tâm

DHAMMAPADA
KINH LỜI VÀNG 
Việt – Pāḷi
Lục bát thi hóa: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Chương III
CITTAVAGGA
(Phẩm Tâm)

 
33.
Khó thay! Trì nhiếp tâm người
Chập chờn, dao động cả đời không yên
Thợ tài uốn thẳng cây tên
Giữ tâm cũng vậy, thiện hiền khéo tu!

Phandanaṃ capalaṃ cittaṃ
dūrakkhaṃ dunnivārayaṃ,
ujuṃ karoti medhāvī
usukārova tejanaṃ.

 

34.
Cá kia quăng bỏ lên bờ
Vẫy vùng, hốt hoảng đợi giờ chết thôi!
Cho hay tâm lạc chợ đời
Cũng dường thế ấy, hãy rời lực ma!

Vārijo’va thale khitto
okamokata ubbhato,
pariphandatidaṃ cittaṃ
māradheyyaṃ pahātave.

 

35.
Tâm ta khinh động bất an
Kiếm tìm dục lạc, chạy quàng, chạy xiêng
Lành thay! Chế ngự thành hiền
Tâm được điều phục, diệt phiền, được vui!

Dunniggahassa lahuno
yatthakāmanipātino,
cittassa damatho sādhu
cittaṃ dantaṃ sukhāvahaṃ.

 

36.
Tâm ta tế nhị vô cùng
Dễ nào thấy biết, canh chừng làm sao?
Kiếm tìm dục lạc xôn xao
Tâm được phòng hộ, xiết bao an lành!

Sududdasaṃ sunipuṇaṃ
yatthakā manipātinaṃ,
cittaṃ rakkhetha medhāvī
cittaṃ guttaṃ sukhāvahaṃ.

 

37.
Xa xôi diệu vợi lữ trình
Đến đi đơn độc, ẩn mình hang sâu (1)
Điều tâm: Hạnh phúc cơ mầu
Vui sao! Thoát khỏi Ma đầu trói trăn! (2)

Dūraṅgamaṃ ekacaraṃ
asarīraṃ guhāsayaṃ,
ye cittaṃ saṃyamessanti
mokkhanti mārabandhanā.

 

38.
Tâm chưa an trú vững vàng
Làm sao chánh pháp dễ dàng liễu tri?
Niềm tin rung động từng khi
Trí tuệ như vậy, mong chi thành toàn?!

Anavaṭṭhitacittassa
saddhammaṃ avijānato,
pariplavapasādassa


paññā na paripūrati.

 

39.
Tâm không ái dục đầy tràn
Tâm không sân hận, chẳng mang lửa phiền
Vượt lên thiện, ác đôi miền
Bậc luôn tỉnh thức, chẳng hiềm sợ chi!

Anavassutacittassa
ananvāhatacetaso,
punnapāpapahīnassa
natthi jāgarato bhayaṃ.

 

40.
Thân này gốm sứ mỏng manh
Tâm này kiên cố thủ thành chống Ma! (3)
Gươm vàng trí tuệ vung ra (4)
Giữ gìn chiến thắng, một tòa “vô tham”! (5)

Kumbhūpamaṃ kāyamimaṃ viditvā
nagarūpamaṃ cittamidaṃ ṭhapetvā,
yodhetha māraṃ paññāyudhena
jitañ ca rakkhe anivesano siyā.

 

41.
Mai kia thương xót thân này
Nằm vùi đất lạnh, tháng ngày nắng mưa
Vô tri một đống thịt thừa
Khúc cây vô dụng, xẻ cưa được gì?

Aciraṃ vatayaṃ kāyo
pathaviṃ adhisessati,
chuddho apetaviññāṇo
niratthaṃ’va kaliṅgaraṃ.

 

42.
Kẻ thù hiềm hại kẻ thù
Oan gia chước hiểm báo cừu oan gia
Ghê hơn, tâm hướng ác tà
Vạn lần nguy khốn cho ta, cho người!

Diso disaṃ yaṃ taṃ kayirā
verī vā pana verinaṃ,
micchāpaṇihitaṃ cittaṃ,
pāpiyo naṃ tato kare.

 

43.
Điều mà quyến thuộc, mẹ cha
Chẳng thể làm được cho ta, cho người
Nhưng tâm chơn chánh hướng rồi
Thành tựu tốt đẹp vẹn mười, vẹn trăm!

Na taṃ mātā pitā kayirā
aññe vāpi ca ñātakā,
sammāpaṇihitaṃ cittaṃ
seyyaso naṃ tato kare.

______________________________________

Chú thích:

(1) Trú xứ ẩn mật của Thức.

(2) Ngũ ma.

(3) Ý nói về dục vọng.

(4) Tuệ minh sát

(5) Không ái luyến, không đeo níu những bậc thiền đã đạt được; an trú trạng thái ly tham, vô ái, Niết-bàn.

 


Tạo bài viết
10/08/2011(Xem: 40211)
18/04/2016(Xem: 11968)
02/04/2016(Xem: 6268)
Ba tháng Hạ an cư đã qua, Tăng tự tứ cũng đã viên mãn, và tháng Hậu Ca-đề cũng bắt đầu. Đây là thời gian mà một số điều Phật chế định được nới lỏng để cho chúng đệ tử có thể bổ túc những nhu cầu thiếu sót trong đời sống hằng ngày. Cùng chung niềm vui của bốn chúng, nương theo uy đức Tăng-già, tôi kính gởi đến Chư Tôn đức lời chúc mừng đã hoàn mãn ba tháng tĩnh tu trong nguồn Pháp lạc tịnh diệu, phước trí tư lương sung mãn.
Coronavirus đang chia rẽ người dân Mỹ trong đó có cộng đồng Phật tử Việt. Người đệ tử Phật phải thường quán niệm: an hòa ở đâu và làm sao giữ đƣợc. Những tranh luận từ quan điểm, nhận thức, định kiến đã tạo nên nhiều xung đột, bất hòa và bạo loạn. Khẩu nghiệp trong thời điểm hiện nay cần được chú tâm tu luyện. Học biết yên lặng khi cần và tranh luận trong chừng mực nhưng phải mang đến sự an hòa. ... Giáo Hội kêu gọi chư Thiện Tín, Cư sỹ, Phật tử và đồng hương thật Định tĩnh, Sáng suốt trước đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng chắp tay nguyện với lòng: Chúng con sẽ vượt qua. Nƣớc Mỹ sẽ vượt qua. Và Thế giới sẽ vượt qua. Mùa Vu Lan năm nay tuy có hoang vắng trong các sinh hoạt Phật giáo nhưng ta vẫn tràn đầy năng lực, một năng lực cần thiết để vượt qua đại dịch và khốn khó hiện nay.
Có lẽ chưa khi nào vấn đề sùng bái trở nên khủng khiếp như hiện nay. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng: sùng bái đang dẫn dắt nhiều người xa rời văn minh, tiến bộ xã hội.