KINH 479. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN :

04/12/202111:52 SA(Xem: 1313)
KINH 479. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN :

Đừng tin vào bất kỳ ai , chỉ tin vào kinh nghiệm của chính bản thân mình
Các bạn trên con đường tìm kiếm tâm linh và các bạn gặp quá nhiều Sư, trưởng lão , Hòa thượng và mỗi người dạy một kiểu làm các bạn không biết pháp môn nào là tà đạo , đâu là pháp môn hành thiền của đức phật. Nếu Đức Phật nói con đường duy nhất để tu tậpthoát khỏi khổ đau là Tứ niệm xứ ( quán hơi thở , quán cảm giác ở trên thân , quán tâm , quán các hiện tượng tự nhiên ) thì tại sao lại có Sư quán kasina ánh sáng , quán tứ đại, quán phồng xẹp ? lại có Sư khác quán 32 thể trược, quán tứ oai nghi đi, đứng năm ngồi ?. Lại có Sư quán Tứ vô lượng tâm , quán từ bi hỷ xả ?. Lại có Sư chủ trương quán bốn trong một , tùy duyên thuận pháp , có gì quán đó ? Lại có Sư chủ trương không nên thiền , thiền thì bị tẩu hỏa nhập ma. Lại có Sư bảo phải niệm Phật , lạy lục niệm chú ?. Nếu Đức Phật bảo Tứ niệm xứcon đường duy nhất , tại sao mỗi Sư sáng chế ra một kiểu tu khác nhau ? Làm sao để hiểu sự khác nhau giữa Thanh tinh đạo , Vi diệu pháppháp môn của Đức Phật. ?
KINH 479. SA-MÔN BÀ-LA-MÔN [44]
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú trong vườn trúc Ca-lan-đà, thành Vương-xá. Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
“Nếu Sư sãi, Hòa thượng, tỳ kheo , trưởng lão, Bà-la-môn nào mà không biết như thật đối với các cảm giác ; không biết như thật đối với sự khởi sinh của cảm giác , sự diệt tận của cảm giác , con đường đưa đến sự khởi sinh của cảm giác , con đường đưa đến sự diệt tận của cảm giác , vị ngọt của cảm giác , sự tai hại của cảm giác , không có sự bình tâm đối với các cảm giác , người này không phải là Sư sãi, không phải là Hòa thượng, không phải là Trưởng lão, không phải là Bà-la-môn, không đồng hạng với Sa-môn, Bà-la-môn, cũng không phải nghĩa là Sư, cũng không phải nghĩa Bà-la-môn, ngay trong đời hiện tại không tự tri tự tác chứng, tự biết rằng ‘Ta, sự sanh đã chấm dứt, tâm quân bình đã được thiết lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa.’”
Chú giải : Đức Phật khẳng định Sư sãi, Hòa thượng, Trưởng lão nào mà không tu hành để hiểu biết sự thật về cảm giác trên thân đều không phải là Sư, không được gọi là Sư, không phải là Sư đúng nghĩa.
Nếu Sư sãi , Bà-la-môn nào mà biết như thật đối với các cảm giác ; biết như thật đối với sự khởi sinh của cảm giác , sự diệt tận của cảm giác , con đường đưa đến sự khởi sinh của cảm giác , con đường đưa đến sự diệt tận của cảm giác , vị ngọt của cảm giác , sự tai hại của cảm giác , sự bình tâm đối vói các cảm giác , người này là Sư sãi , là chân tu , là Hòa thượng, là Trưởng lão , Bà-la-môn của Bà-la-môn, đồng hạng với Sư sãi , đồng hạng với Bà-la-môn, đúng nghĩa là Sư , đúng nghĩa Bà-la-môn, ngay trong đời hiện tại tự tri tự tác chứng, tự biết rằng ‘Ta, sự sanh đã chấm dứt, sự bình tâm đã đươc thiết lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa.’”
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.

Muốn hiểu được điều này, các bạn phải tự mình thực hành thiền, tự mình chứng ngộ thì mới hiểu được , còn không các bạn chỉ mất thời gian đi lòng vòng hết cả cuộc đời gặp Sư này , trưởng lão kia cũng không có câu giải đáp.
Nếu bạn thật sư quyết tâm thì hãy ghi danh một khóa thiền miễn phí on-line 10 ngày theo đường link https://zalo.me/g/wowtbh317 . hoặc email : yogavido@gmail.com. Sau 10 ngày , bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình thông qua kinh nghiệm hành thiền thực chứng. Chúc các bạn thành côngtìm ra chân lý
Khóa 8 Thiền Vipassana Não bộ sẽ diễn ra từ ngày 08-12 đến 18-12-2021
Thời khóa bắt buộc từ 4h30-6h , 19h30-21h
Thời khóa tự do 9h-11h, 15h-17h
Khóa 9 : từ 07-01-2022 đến 17-01-2022

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA THIỀN on-line 10 NGÀY VIPASSANA THỰC CHIẾN VTC

 

NGÀY 0

 GIỚI THIỆU MÔN THIỀN VIPASSANA NÃO BỘ

NỀN TẢNG 5 GIỚI

 

NGÀY 1

HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN ANAPANA

CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI CÁC TƯ TƯỞNG , SỰ BUỒN NGỦ, SỰ ĐAU ĐỚN Ở TRÊN THÂN

TƯ TƯỞNG PHÁT SINH NHƯ THẾ NÀO ?

TỨ DIỆU ĐẾ VÀ CÁCH CHẤP NHẬN KHỔ ĐAU

 

NGÀY 2

BÁT CHÁNH ĐẠO CON ĐƯỜNG THOÁT KHỎI KHỔ ĐAU

ĐẶC THÙ CỦA MÔN THIỀN VIPASSANA NÃO BỘ

THIỆN VÀ ÁC : BÁN CẦU NÃO TRÁI VÀ BÁN CẦU NÃO PHẢI

 

NGÀY 3

KINH NGHIỆM VÔ THƯỜNG CỦA KHỔ ĐAU TRÊN THÂN

LIÊN QUAN GIỮA HƠI THỞ VÀ UẾ NHIỄM TRONG TÂM

THIỀN VNB  CHỮA LÀNH BỆNH NHƯ THẾ NÀO

LO ÂU , TRẦM CẢM , MẤT NGỦ, BIẾNG ĂN, CHÁN CHƯỜNG

STRESS , RỐI LOẠN, ĐAU RUỘT, BỆNH KINH NIÊN…

THỰC HÀNH NĂM THIỀN CHI CỦA SƠ THIỀN SIÊU THẾ

PHƯƠNG PHÁP GIẢM STRESS TRONG CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY

 

NGÀY 4

 THỰC HÀNH NHẤT TÂM EKAGGATA  CHUẨN BỊ THIỀN VIPASSANA

GIẢI THÍCH VỀ CẢM GIÁC- SƠ THIỀN

GIẢI THÍCH KINH TÙY NIỆM : NIỆM PHẬT – NIỆM PHÁP-NIỆM TĂNG

NGÀY 5

 THỰC HÀNH THIỀN VIPASSANA NÃO BỘ

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CẢM XÚCCẢM GIÁC

GIẢI THÍCH CÁC BÀI KINH LIÊN QUAN ĐẾN CẢM GIÁC

GIẢI THÍCH KINH PHƯỚC -SỰ NGHIỆP

NGÀY 6

 GIẢI THÍCH NGŨ UẨN :  THÂN VÀ  4 THÀNH PHẦN CỦA TÂM

THỨC ĂN CỦA TÂM

GIẢI THÍCH NGŨ CĂN NGŨ LỰC- TỨ CHÁNH CẦN-TỨ THẦN TÚC-THẤT GIÁC CHI

THIỀN VTC THANH LỌC THAM SÂN SI NHƯ THẾ NÀO ?

 

NGÀY 7

THỨC ĂN CỦA TÂM- NGHIỆN CẢM GIÁC

KHỔ-VÔ THƯỜNG-VÔ NGÃ-3 LOẠI NGHIỆP

TU TẬP TỨ VÔ LƯỢNG TÂM : TỪ BI HỶ XẢ

THỰC CHỨNG SỰ THẬT TỐI HẬU TRÊN THÂN VÀ TÂM

THOÁT KHỎI MỌI KHỔ ĐAU

NGÀY 8

CHỨNG NGỘ 5 THIỀN CHI CỦA SƠ THIỀN SIÊU THẾ

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THIỀN HỢP THẾ VÀ THIỀN SIÊU THẾ

THỰC CHỨNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA TÂM TỪ

GIẢI THÍCH BÀI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

TẠI SAO THẤY ÁNH SÁNG VÀ NGHE  ÂM THANH KHI NGỒI THIỀN

GIẢI MÃ CÁC LOẠI THẦN THÔNG

THÂN THỂ- TƯ TƯỞNG-CẢM GIÁC LÀ VÔ NGÃVÔ THƯỜNG

NGÀY 9

 THÀNH ĐẠT 10 PHẨM HẠNH CỦA MỘT THÁNH NHÂN

KHAM NHẪN-TÍNH TẤN-BÌNH TÂM-BỐ THÍ- TRÍ TUỆ-TỪ BI

GIẢI THÍCH KINH PHẨM SONG ĐÔI : THỨC ĂN CHO VÔ MINH

GIẢI THÍCH KINH PHẨM THIỀN ĐỊNH :BỐN CÕI TRỜI SẮC GIỚI

GIẢI THÍCH KINH BA LOẠI CẢM GIÁC

LIÊN QUAN GIỮA ĐỆ TAM THIỀN SIÊU THẾ VÀ BÁN CẦU NÃO PHẢI

KINH NGHIỆM VỀ NIẾT BÀN - NIẾT BÀN NẰM Ở ĐÂU ?

NGÀY 10

 THIỀN TÂM TỪ

CHIA SẺ LỢI LẠC CỦA KHÓA THIỀN 10 NGÀY

LÀM CHỦ THAM SÂN SI TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY

Xem thêm chi tiết:
https://thuvienhoasen.org/a36775/loi-ich-thien-online-chuong-trinh-khoa-thien-online-10-ngay 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/09/2022(Xem: 3667)
19/07/2022(Xem: 2466)
19/06/2022(Xem: 8392)
Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Quý Mão, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi có lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi ân cần tới tất cả các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tới chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; kính chúc quý vị một năm mới nhiều an lạc, thành tựu mọi Phật sự trên bước đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc!
Trong ngày hội truyền thống dân tộc, toàn thể đại khối dân tộc đang đón chào một mùa Xuân Quý mão sắp đến, trước nguồn hy vọng mới trong vận hội mới của đất nước, vừa trải qua những ngày tháng điêu linh thống khổ bị vây khốn trong bóng tối hãi hùng của một trận đại dịch toàn cầu chưa từng có trong lịch sử nhân loại, cùng lúc gánh chịu những bất công áp bức từ những huynh đệ cùng chung huyết thống Tổ Tiên; trong nỗi kinh hoàng của toàn dân bị đẩy đến bên bờ vực thẳm họa phúc tồn vong,
Khi tuyết trắng xóa phủ đầy miền đất Bắc Mỹ và những cơn gió đông rét mướt tràn xuống miền nam của Bắc Bán Cầu cũng là lúc Tết truyền thống Việt Nam đang về với hàng triệu trái tim và gia đình người Việt tha hương. Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNHK, tôi xin kính gửi đến chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý đồng hương Phật tử lời chúc mừng năm mới Quý Mão 2023 phước huệ trang nghiêm, thân tâm thường lạc và vạn sự kiết tường.