Chương 2 - Vượt thoát vùng Việt Minh vào Nam năm 1954

17/05/20224:08 SA(Xem: 128)
Chương 2 - Vượt thoát vùng Việt Minh vào Nam năm 1954
Tạo bài viết
21/01/2018(Xem: 16991)
12/10/2016(Xem: 15206)
12/04/2018(Xem: 15837)
06/01/2020(Xem: 6767)
24/08/2018(Xem: 6244)
28/09/2016(Xem: 21243)
27/01/2015(Xem: 18880)
Thể cách nhà sư buộc phật tử chắp tay nghinh đón thế quyền như nghinh đón chư Tăng rất khó coi. Quan chức vui gì khi có những nhà sư xu nịnh trắng trợn
Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa tổ chức Lễ Đại Tường, nhân ngày giỗ mãn tang cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, hôm Thứ Năm, 9 Tháng Sáu, với sự hiện diện của hàng trăm chư tôn đức tăng ni và Phật tử.