Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Dịch Giả : Tỳ Khưu Thích Viên Đức