Xem bản văn:
Đức Phật Thích Ca Biểu Tình Bất Bạo Động?thich chan tinhPhật nói gì với người lãnh đạo đất nước? 

TT. Thích Chân Tính | Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp