Người Việt “lặn lội” tới Ấn Độ nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp (VOA)

BS. Đỗ Hồng Ngọc tâm tình với Phật tử Chùa Hoằng Pháp