● Trực Tiếp: Đại Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 710 Phật Hoàng Trần Nhân Tông Nhập Niết Bàn Tại VNQT - Tp.HCM
 Vấn Đề Ăn Chay  &
●  Hướng dẫn ăn chay đúng cách tốt cho sức khỏe:

Với các BS. Đỗ Hồng Ngọc (Việt Nam), BS. Nguyễn Y Đức (Hoa Kỳ) & BS. Lương Lễ Hoằng (Việt Nam)
● Vì sao không ăn thịt chó 
●  Phỏng vấn Thượng tọa Thích Chân Tính

 Sự Thật Về Tà Đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư