kinh mung dai le phat dan

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM QUỐC TỰ 19 THÁNG 5 NĂM 2019
XEM THÊM:
 TOÀN CẢNH ĐẠỊ LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HỢP QUỐC VESAK 2019 TẠI VIỆT NAM (6 VIDEO CLIPS: TỪ LỄ KHAI MẠC ĐẾN LỄ BẾ MẠC)