Ngày mai, 20 tháng tư âm lịch (24-5), đánh dấu đúng 56 năm ngày ngọn lửa Bồ-tát Thích Quảng Đức làm chấn động thế giới. Mời quý độc giả cùng xem lại bài viết và video do báo giác ngộ thực hiện:

XEM THÊM:

Hồ sơ mật 1963 từ các nguồn tài liệu của chính phủ Mỹ