CHÀO MỪNG QUÝ ĐỘC GIẢ
ĐẾN VỚI THƯ VIỆN HOA SEN

HT.Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng Lên Tiếng Phê Phán Nạn Bè Phái Trong Đạo Phật - Sự Nguy Hại Của PGVN