Tổng hợp video Pháp thoại & bài giảng của Thầy Thích Phước Nguyên

01/08/20194:04 CH(Xem: 1668)
Tổng hợp video Pháp thoại & bài giảng của Thầy Thích Phước Nguyên
PHÁP THOẠI - BÀI GIẢNG - SÁCH NÓI 
Thích Phước Nguyên

blank
Thầy Thích Phước Nguyên
I. PHÁP THOẠI
1. Mười phẩm tính giác ngộ của Đức Phật, giảng tại chùa Giác Ngộ

2. Con đường thực nghiệm tuệ giácgiải thoát
3. Tám loại Bố-thí
II. THÀNH DUY THỨC LUẬN: dạy tại khoa Triết học Phật giáo khóa 12, Học viện Phật giáo Việt Nam
Buổi 1: TỔNG QUAN THÀNH DUY THỨC LUẬN
BUỔI 2:  NGÃ VÀ PHÁP
BUỔI 3: THỨC A LẠI DA
BUỔI 4: DỊ THỤC, TƯ LƯƠNGLIỄU BIỆT CẢNH
III. SÁCH NÓI: Thu đọc từ các bản dịch và chú của Đại đức Thích Phước Nguyên
1. Kinh Kim Cương Phạn bản Tân dịch
2. Phẩm Phổ môn Phạn bản Tân dịch
3. Kinh Pháp Ấn (Dấu ấn xác định Chánh Pháp)

4. Kinh Bát đại nhân giác (Tám điều giác ngộ của bậc Thượng nhân)
IV. NGỮ PHÁP SANSKRIT - GIẢNG TẠI LỚP HỌC PHẠN - ANH 2016-2018 (ĐANG CẬP NHẬT)
Bài 1: Giới thiệu tổng quan về ngữ pháp Sanskrit
Bài 2: Tập viết bản chữ cái Sanskrit
Bài 3: Làm quen với các khái niệm thuật ngữ trong Sanskrit
Bài 4-25: Học Sanskrit qua bản Sanskrit của kinh Kim Cang
Bài 25-50: Học Sanskrit qua bản Sanskrit của Tam thập tụng và Sớ giải của An Huệ

*Thầy Thích Phước Nguyên hiện là chủ biên tập trang web: http://phaptinhduyenkhoi.org/ quý vị độc giảthính giả có thể xem nghe thêm các bài giảng, bản dịch, sách mới của Thầy tại trang này.
Tạo bài viết