02. Phẩm Không Phóng Dật

03/02/201412:00 SA(Xem: 3517)
02. Phẩm Không Phóng Dật

DHAMMAPADA
KINH LỜI VÀNG 
Việt – Pāḷi
Lục bát thi hóa: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Chương II
APPAMĀVAGGA
(Phẩm Không Phóng Dật)

21.
Con đường phóng dật, nguy nan
Con đường tỉnh thức, vinh quang nhiều đời
Buông lung là kẻ chết rồi
Pháp mầu Bất Tử đợi người cần chuyên!

Appamādo amatapadaṃ
pamādo maccuno padaṃ,
appamattā na mīyanti
ye pamattā yathā matā.

 

22.
Trí nhân thấy rõ cơ duyên
Tinh cần, kiên định vẫy thuyền sang sông
An vui, hoan hỷ tự lòng
Dự vào cảnh giới thanh trong Thánh mầu!

Evaṃ visesato ñatvā
appamādamhi paṇḍitā,
appamāde pamodanti
ariyānaṃ gocare ratā.

 

23.
Trí nhân tinh tấn thiền hành
Kiên trì, nỗ lực duyên sanh Niết-bàn
Ma Vương khó buộc, khó ràng
Tự do tối thượng, thênh thang bến bờ!

Te jhāyino sātatikā
niccaṃ daḷhaparakkamā,
phusanti dhīrā nibbānaṃ,
yogakkhemaṃ anuttaraṃ.

 

24.
Tinh cần, chánh niệm hỡi ai!
Giữ gìn tịnh hạnh trong ngoài chăm chuyên
Tự điều, theo pháp sống thiền
Nỗ lực sung mãn, thiện hiền tấn tăng!

Uṭṭhānavato satīmato
sucikammassa nisammakārino,
saññatassa dhammajīvino
appamattassa yasobhivaḍḍhati.

 

25.
Sống không phóng dật, kiên trì
Tự điều, tự chế thường khi mới là!
Chí người thiện trí cao xa
Xây hòn đảo lớn, quê nhà trú thân!

Uṭṭhānen’appamādena
saṃyamena damena ca,
dīpaṃ kayirātha medhāvī
yaṃ ogho n’ābhikīrati.

 

26.
Si mê, cuồng sĩ buông lung
Riêng người thiện trí canh chừng niệm tâm
Tâm tâm, niệm niệm tinh cần
Giữ gìn kho báu, thế nhân dễ gì!

Pamādamanuyuñjanti
bālā dummedhino janā,
appamādañ ca medhāvī
dhanaṃ seṭṭhaṃva rakkhati.

 

27.
Người không phóng dật, dể duôi
Người không mê đắm niềm vui dục trần
Tỉnh thức, thiền quán tinh cần
Sẽ hái, sẽ gặt phước phần sum suê!

Mā pamādamanuyuñjetha
mā kāmaratisanthavaṃ,
appamatto hi jhāyanto
pappoti vipulaṃ sukhaṃ.

 

28.
Niệm tâm: Phóng dật lùi xa
Thoát khỏi phiền não – binh ma cuối đèo!
Cao sơn, trí tuệ khéo trèo
Ngu si, đau khổ – nằm queo đám người!

Pamādaṃ appamādena
yadā nudati paṇḍito,
paññāpāsādamāruyha
asoko sokiniṃ pajaṃ,
pabbataṭṭho va bhūmaṭṭhe
dhīro bāle avekkhati.

 

29.
Trú niệm giữa kẻ buông lung
Tỉnh thức giữa đám mê mung, loạn cuồng
Như con tuấn mã kiên cường
Sau lưng bỏ lại lươn ươn ngựa hèn!

Appamatto pamattesu
suttesu bahujāgaro,
abalassaṃ va sīghasso
hitvā yāti sumedhaso.

 

30.
Chỉ nhờ đức tánh tinh cần
Đế Thích cai quản bốn tầng Thiên Vương
Dể duôi thiên hạ coi thường
Tinh cần mãi được tán dương đời đời!

Appamādena maghavā
devānaṃ seṭṭhataṃ gato,
appamādaṃ pasaṃsanti
pamādo garahito sadā.

 

31.
Tỳ-kheo vui thích tinh cần
Sợ hãi phóng dật, niệm tâm canh chừng
Bước đi như đám lửa hừng
Thiêu bao phiền não, kiết thừng (1) tiêu tan!

Appamādarato bhikkhu
pamāde bhayadassi vā,
saṃyojanaṃ aṇuṃ thūlaṃ
ḍahaṃ aggī’va gacchati.

 

32.
Tỳ-kheo vui thích tinh cần
Sợ hãi phóng dật, chuyên tâm quán thiền
Khỏi rơi đọa xuống các miền
Vị ấy nhất định kề bên Niết-bàn!

Appamādarato bhikkhu
pamāde bhayadassi vā,
abhabbo parihānāya
nibbānass’eva santike.

___________________________________________

Chú thích

(1)Kiết thừng: Dây trói buộc.

 


Tạo bài viết
23/08/2017(Xem: 4894)
Hơn 150 năm sau khi chế độ nô lệ chấm dứt, nghiệp phân biệt chủng tộc bi thảm của nước Mỹ vẫn tiếp diễn đến ngày nay. Giáo viên Phật giáo Larry Ward nói rằng nếu chúng ta hiểu rõ nghiệp thực sự hoạt động như thế nào, chúng ta có thể ngăn chặn được nó.
Những người ăn ớt có thể ít bị tử vong hơn do bệnh tim hoặc ung thư và có thể sống lâu hơn những người không ăn, theo một nghiên cứu mới sẽ được trình bày tại Phiên họp Khoa học của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2020 vào thứ Ba, ngày 17 tháng 11 năm 2020.
Với lượng thông tin khổng lồ trong thời đại Internet hiện nay, nguồn gốc và mức độ tin cậy của chúng đang là một vấn đề đáng lo ngại. Lợi dụng khả năng lan truyền nhanh chóng của các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter, những người đứng sau các tin tức sai lệch, giả mạo đang đưa chúng tiếp cận đông đảo người dùng hơn chỉ trong tích tắc nhằm trục lợi. Nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ, người dùng Internet sẽ rất dễ sa vào những cái bẫy thông tin đó.