Thiền Nhân Điện Khai Mở Luân Xa Có Đúng Với Chánh Pháp Của Phật Hay Không? Phật Tử Có Nên Theo Học Không? Tâm Diệu

01/07/201212:00 SA(Xem: 60035)
Thiền Nhân Điện Khai Mở Luân Xa Có Đúng Với Chánh Pháp Của Phật Hay Không? Phật Tử Có Nên Theo Học Không? Tâm Diệu
THIỀN NHÂN ĐIỆN KHAI MỞ LUÂN XA 
có đúng với chánh pháp của Phật hay không? 
Phật tử có nên theo học không? 
Tâm Diệu

nhandienCách đây khoảng 20 năm, phong trào học thiền Nhân Điện xuất hiện trong cộng đồng người Việt ở Mỹ rồi một thời gian sau đó truyền về Việt Nam mà người khởi đầu là ông Lương Minh Đáng, một người Việt di cư đến Mỹ năm 1985. Những người theo học được ông hoặc các người phụ tá giảng dạy khai mở luân xa, rồi sau đó có thể tự chữa lành bệnh cho mình và cho tha nhân, kể cả các căn bệnh như ung thư và tim mạch và có khả năng chữa bệnh cho bệnh nhân ở xa qua việc truyền nhân điện bằng điện thoại. 

Những người tu theo phái Thiền này cho biết khi khai mở được luân xa cuối cùng, hoặc thầy khai mở cho hay tự mình khai mở được luân xa số 1 thì con người trở thành siêu nhân và đạt được giác ngộ. Phái thiền này cũng cho rằng: (bắt đầu trích):

các thiền sư trong đó có thiền sư Phật Giáo tu cả đời mà luân xa vẫn chưa được khai mở. Với Thiền Nhân Điện thì không phải tốn thời gian công phu luyện tập mở luân xa, vì có người Thầy Nhân Điện giúp cho, thông qua năng lực tâm linh siêu việt từ xa, trước đây, chỉ có Thầy L.M. Đáng mới khai mở luân xa cho người khác và nhiều nhà sư nổi danh ở nước Thái Lan đã được Thầy mở luân xa cho. Các người theo học thiền Nhân Điện chỉ cần thiền 5 phút tối thiểu là đủ thu nhận năng lượng vũ trụ thông qua hệ thống luân xa. Việc Thiền định được thực hiện có thể kết hợp với việc truyền Năng Lượng, cũng có thể là nhập định để thể xác và tâm trí hoàn toàn trống rỗng, hư vô tuyệt đối, hòa mình vào cùng Vũ Trụ để thể xác hòa nhập cùng linh hồn đi ra ngoài không gian học hỏi tâm linh và tiến hóa. Tùy theo mỗi cấp lớp đã đạt được, người theo học thiền có khả năng truyền Năng Lượng qua 2 bàn tay hoặc qua luân xa 6 với những Năng Lực khác nhau để chữa bệnh cho thiên hạ, xoa dịu những đau khổ bệnh tật của đồng loại ..(hết trích) [01]

Như vậy, Thiền Nhân Điện hay còn gọi là Thiền Trường Sinh Học Khai Mở Luân Xa, chủ trương vào việc khai mở luân xa [02] với mục đích, gần thì có năng lực cho mình được khoẻ, rồi truyền cho người khác cùng khỏe, chữa cho họ hết bệnh; cao và xa hơn nữa là để “thể xác và tâm trí hoàn toàn trống rỗng, hư vô tuyệt đối, hòa mình vào cùng Vũ Trụ”. 

Quan niệm kể trên hòan tòan xa lạ với giáo lý nhà Phật bởi vì: 

(1) Kinh điển Phật Giáo đều nằm trong khuôn khổ Giáo Lý Vô Ngã, Đức Phật không hề dạy về luân xa cũng như khai mở luân xa. Cụm từ “chuyển Pháp Luân” trong nhà Phật có nghĩa là “chuyển bánh xe Pháp”, nghĩa là hoằng truyền Chánh Pháp, không liên hệ gì tới cơ thể con người.

(2) Mục tiêu của Phật Giáo là chấm dứt những phiền não trói buộc, khổ đau và sinh tử luân hồi, đạt được giác ngộ giải thóat hoàn toàn.

(3) Quan niệm về giải thoát của Phật Giáo không phải như Ấn Giáo hay Bà La Môn Giáo: hoà nhập tiểu ngã cá thể vào Đại Ngã Brahman hay là linh hồn cá nhân hoà mình với linh hồn vũ trụ. Giải thoát theo đạo Phật là chấm dứt tham, sân, si và xa lìa chấp Ngã, đạt đến Niết Bàn tịch tĩnh.

(4) Thiền là phương pháp tu hành chủ yếu của đạo Phật, chuyển mê khai ngộ. Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, các đệ tử của Ngài đều lấy việc hành thiền làm cơ bản. Các phương pháp hành thiền này đều nương theo các kinh, luật và luận đã thuyết; như thiền Quán niệm hơi thở, thiền Tứ niệm xứ, Thiền na Ba la mật, v.v...Tu các pháp thiền này được chứng nhập tuần tự theo thứ bậc, tùy theo trình độ và thời gian hành trì của hành giả. Thêm vào đó còn có loại thiền do chư Tổ truyền trao, không có thứ bậc, là pháp thiền trực tiếp "chỉ thẳng nhân tâm kiến tánh thành Phật", tức chỉ thẳng tâm người, nhận ra Bản tánh để thấy mình là Phật.

(5) Các phương pháp tu thiền khác như Thiền Nhân Điện hay Thiền Trường Sinh Học Khai Mở Luân Xa, Thiền xuất hồn, Thiền thai tức, Thiền luyện tinh hoá khí-luyện khí hoá thần và Thiền Yoga hay Du già đều là loại “Thiền không phải của Đạo Phật”.
 
Như vậy, việc tu thiền theo phái Thiền Nhân Điện, hay còn gọi Thiền Trường Sinh Học Khai Mở Luân Xa hoàn toàn không đúng với chánh phápNgười Phật tử không nên tu theo pháp thiền này. Ngoài ra, theo một số người có kinh nghiệm về loại thiền này cho biết, nhân điện có những điều liên quan đến ma quỉ, những hiện tượng ma nhập, ma xuất, nên khi chúng ta chấp nhận cho các “thầy” nhân điện hoặc môn đệ của họ “khai mở luân xa” cho chúng ta qua việc đặt tay của họ, hay nói cách khác đó là nghi thức làm cho chúng ta gia nhập làm đệ tử, làm môn đệ của Phái “Nhân điện”. Qua việc đặt tay “khai mở luân xa” và cái nghi thức nhân điện đó sẽ từ từ chi phối đời sống tâm linh của chúng ta và chúng ta sẽ xa rời chánh pháp một lúc nào không hay.

Tâm Diệu
 
Chú thích:
[01] Năng Lượng Cuộc Sống (http://nangluongcuocsong.com.vn)
[02] Trong kinh Vedas và Upanishads của Ấn Giáo có ghi hệ thống 7 Luân Xa (Chakra). Đây là những điểm hút năng lượng vũ trụ, là trung tâm của cơ thể, đồng thời là nơi qua đó con người được giao tiếp với thế giới bên ngòai. Người Ấn Độ xưa gọi Năng Lượng Vũ Trụ là "Khí Prana", nguyên tố cấu tạo căn bản và là nguồn gốc của sự sống. Họ thu Khí Prana bằng phép thở, Thiền tịnh và luyện Yoga. Khi sử dụng Yoga với các kỹ thuật tu tập trên các luân xa, trên luồng hỏa hầu kundalini, Mật Tông Phật Giáo Ấn Độ đã đi lại con đường tu tập và giác ngộ theo Ấn Giáo. Khi sử dụng năng lực tính dục để thực hiện giác ngộ thì Mật Tông đã không còn mối liên hệ nào với Đạo Phật nguyên thủy nữa.


Bài đọc thêm

Nhân Điện Bí Ẩn hay Hoang Tưởng (Bằng Minh)


Ý kiến bạn đọc
23/09/20152:09 CH
Khách
sao mà cứ phân biệt làm gì. Nếu là phương pháp giúp mình khỏe mạnh, an lạc là tốt rồi. Đã tu mà còn phân biệt này kia rồi con mấy ông tướng chém gió nữa. Nếu mở luan xa mà sợ thì khỏi mở, nếu ngồi thiền thấy đau thì đừng thiền.
01/08/20158:27 SA
Khách
ĐỨC PHẬT ĐÃ NÓI RẰNG KIẾN THỨC TA NHƯ LÁ TRONG RỪNG , VẬY MÀ ĐA PHẦN CHÚNG TA COI HƠN PHẬT KHÔNG. HỎI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BỆNH CÓ UỐNG THUỐC KHÔNG , PHẬT TỬ BỊ VIÊM GAN CÓ UỐNG THUỐC KHÔNG, ĐÓI CÓ ĂN KHÔNG... SUY NGHĨ THẬ KỸ RỒI HÃY NÓI THIỀN TRƯỜNG SINH HỌC LÀ NHƯ THẾ NÀO
14/07/20154:55 CH
Khách
Tôi thấy bạn Minh Đức nói rất đúng, hãy nhìn một cách khách quan thì Nhân Điện cũng rất tốt thế nào là Tránh thế nao là tà thì phụ thuộc vào nhận định của mỗi người.
31/03/20155:08 SA
Khách
Giáo Pháp nào cũng hướng đến dứt trừ phiền não, đạt giác ngộ hoàn toàn. Hành giả nào còn lo cho thân thể mình là còn chấp thân là thật. Sao giải thoát đây?

Thiền định đến chỗ Không cũng là dừng mọi ý niệm. Nếu chỉ dừng ở chỗ này (Tự Tánh), thời sẽ không thể giác ngộ. Cần truy hỏi mình qua khổ để rõ căn nguyên vì sao mình khổ. Nhận rõ gốc khổ. Nhận rõ vì sao mình đi vào luân hồi.

Còn tìm sướng trong vô minh, sướng có điều kiện, đường vào luân hồi chưa thể khép lại. Hành giả nên hành trì cho đến khi nào tìm thấy bình an thật sự, sướng không điều kiện. Đó là con đường mà chư Phật đã đi qua.

Hành trì không phải là phá chấp, mà là rõ chấp. Mình đã dựng nên gì thì hãy rõ nó để biết trong cuộc đời này, và bao nhiêu kiếp luân hồi khác, mình đã chấp thật gì để không còn bị nó tạo tác nữa.

Đường đến Giác ngộ là con đường quay vào trong.

Chúc hành giả tinh tấn trong hành trì.

Bình An
(binhan.dharma@gmail.com)
03/03/20152:59 CH
Khách
Chao cac ban
Minh la mon sinh Nhan Dien, ve Phat phap minh cung co hieu biec. Minh xin trinh bay ve cai hieu cua minh ve Phat Hoc cung nhu Nhan Dien.

Ve Phat Hoc hanh dong, loi noi, suy nghi cua con nguoi la do tam quyet dinh. Vi du khi ta lam mot viec gi do, luc nay tri thuc suy nghi dua ra cach lam, xong chuyen den tam va duoc tam quyet dinh co duoc lam hay khong, neu tam quyet dinh duoc lam hanh dong do, tam sai khien co the hanh dong hoac noi. Vi vay mot trong nhung chanh phap cua Phat phap la giu Than, Tam, Khau, Y trong sach. Khi doc Kinh sach ta phai co cai nhin dung dang de tim ra chanh phap, phai hieu vi sao ta ta phai lam vay,

Ve Nhan Dien la mon hoc co loi cho than va tam, Nguoi thay day Nhan Dien cung co nhieu loai nhu vi tien hoac giup do nguoi khac. Thay cua minh la nguoi giup do nguoi khac , vi mon hoc khong he ton kem, m da hoc duoc cap 1 cho den nay da 3 nam tu chua cho ban than duoc kha nhieu benh, Thay day rang mon hoc nay can nguoi chi dan nen khi kho khan phai co nguoi giup, va khi chua benh cho nguoi khac thi khong duoc lay tien ma phai suy nghi la giup do nguoi khac nhu giup nguoi than. Khi khong muon tap Nhan Dien nua nguoi tap co the ngung tap vai ngay thi kha nang thu nang luong se khong con nua khong het co tac dung phu gi . Minh ke de moi nguoi co cai nhin them ve Nhan Dien cung co chanh va co ta.

Theo minh Nhan Dien la mon hoc co ich nhung can co nguoi thay tot chi dan tan tinh moi co ket qua tot, co rat nhieu phuong phat chanh dao khac de ren luyen Than, Tam, Khau, Y. Chuc moi nguoi tim duoc mot phat giup Than Tam An Lac.

Da ta quy su truyen kho giao
E hau lai ac bao ac lai.
(Kim co ky quan - Ong Ba Thoi)
10/02/201510:34 CH
Khách
các anh chị cho em hỏi có phải khi thền nhân điện trong người tar co cảm giác tê tê toàn thân lạnh lạnh và da gà nổi lên ko
06/01/20156:52 CH
Khách
Duong nao thi cung fai ve dich thoi! Cho du Minh chon Phuong tien nao de di den dich cung duoc,mien sao long Minh Thay vui, thay thanh than. Không phai bi chi phoi vi ai hay vi bat cu Phap mon nao het. Cay to thi co nhieu canh, Nhung tat ca deu quy tu ve 1 goc. Không ai la dung tat ca va Không ai la sai het. Hay Lang nghe Tam minh 1 Cach co y thuc de di theo con duong Minh da chon.
04/08/20142:13 CH
Khách
chớ làm các điều ác hãy làm các điều lành giữ thân tâm trong sạch đó là điều phật dạy ,có mấy ai làm được điều này chưa?hãy thật tế 1 chút đi,
09/07/20142:21 CH
Khách
Mình cũng bị mở Luân Xa và thiên nhân điện,từ ngày mở LX ngồi thiền đầu mình không tập trung lắm ,giờ mình phải làm sao? Có bạn nào biết giúp mình với! email của mình là :onlyoneyou_79@yahoo.com
22/06/20144:55 CH
Khách
tôi xin trình bày một số ý kiến như sau:
1. bản chất của các phương pháp như yoga, nhân điện..., chỉ là thiền của phật giáo mà sinh ra những nội dung khác, thiền của phật giáo là tự soi xét bản thân, làm cho thân khẩu ý trong sạch, một khi thân tâm bất động thì chân tướng hiện tiện. nhưng đôi khi vì truyền ra trong thời gian dài, ngoại đạo sử dụng với tên gọi khác, dung các biến thể khác, nào là do trời, do thần... điều đó là hoàn toàn vô lý.
2. trời, thần cũng chỉ là chúng sanh trong lục đạo luân hồi, cũng vẫn chịu sự che lấp của màn vô minh, thử hỏi ra ngoài trời mưa, tự mình phải mặt áo mưa, ra ngoài trời nắng, tự mình phải đội mũ, phật giáo lâý bản thân con người để phát triên tâm thức, con người bị vô minh che lấp thì chính ta phải vén may mù để thấy trời xanh, không ai giúp được.
3. việc nương nhờ năng lượng tự nhiên để phát triển trí tuệ là điều có thể được, tuy nhiên mục đích cuối cùng vẫn là sự giác ngộ hoàn toàn. Việc nương nhờ tha lực sẽ giúp ta dễ dàng đi trên con đường giác ngộ, tha lực hay cụ thể là năng lượng tự nhiên có thể xem như phương tiện, xe cộ để giúp ta về đến đích nhanh chóng và dễ dàng hơn.
4. cuối cùng, hãy nhớ rằng, cho dù tôn giáo nào cũng có mục đích tốt đẹp nhưng đâu mới giúp ta hiểu rõ bản thân, tự mình giác ngộ mà không phải nhờ trời, tự mình hiểu rõ quy luật nhân quả, quy luật vô thường, một tôn giáo có thể giúp chúng ta thoát ra 6 cõi chỉ có thể là phật giáo, a di đà phật.
5. xin tặng quý vị độc giả 4 câu thơ sau:

có sinh ắt có tử
có tử tất có sinh
muốn không tử không sinh
hãy tìm về phật pháp
27/07/20127:00 SA
Khách
Thiền Sư Sùng Sơn nói rằng: “Thiền đúng sẽ đạt được tự do từ vận mệnh sanh tử. Thật vậy, thân thể chúng ta có sống chết, nhưng Tự tánh chúng ta không có sống chết. Thầy nói rằng nếu con thấu tỏ được Tự tánh của con, thì sau đó, dầu con có chết trong một giờ, một ngày, hoặc một tháng, nó không thành vấn đề. Nếu con tu thiền chủ yếu chỉ để "điều thân" (làm cho thân thể khỏe mạnh), rồi thời gian sau, đến lúc cơ thể của con suy tàn và hủy hoại, loại thiền này sẽ không giúp đỡ được gì. Vì vậy con không nên tin tưởng tuyệt đối vào nó. Vì nó không phải Chánh thiền.
(Chỉ Không Biết, Thiền Sư Sùng Sơn – Thư Viện Hoa Sen)
25/07/20127:00 SA
Khách
Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả bài viết. Thiền Nhân Điện hay Thiền Trường Sinh Học hay Khai Mở Luân Xa Pháp không phải là pháp tu hành của nhà Phật. Một người không phải là tu sĩ Phật Giáo mà dạy các pháp này hoàn toàn không có vấn đề gì, chúng tôi không chỉ trích, nhưng một tu sĩ Phật Giáo mà dạy các pháp này là một điều không thể chấp nhận được vì vị này đã dạy những điều không đúng với chánh pháp. Những người tu theo Phật nên cảnh giác về ông thầy này. Về Càn Khôn Thập Linh pháp cũng vậy, tôi không thấy pháp tu này trong kinh sách Phật Giáo, đúng như bài góp ý của đạo hữu Lythuyetxuong. Trong kinh sách Phật Giáo có rất nhiều pháp môn mà tại sao chúng ta lại tập theo các cử động của loài súc sanh rồi lại quán theo chúng nữa để thân thể có sức mạnh và dẻo dai. Coi chừng quán thứ gì mai mốt đây đi đầu thai sẽ làm quyến thuộc của chúng đấy!!!
25/07/20127:00 SA
Khách
Gửi bạn LTS,
Làm thế nào để biét mình là ai? Tôi thích câu hỏi của bạn lắm.
Muốn biết mình là ai, trước nên học tính nhẫn nại. Học nhẫn nại, trước nên nhẫn cái đau. Nhẫn cái đau, nên ngồi kiết già, tư thế như các hình tượng chư Phật và chư Bồ tát. (ngồi trên vài lớp vải cho cách mặt đất chứ không ngồi trên bồ đoàn). Mỗi ngày ráng ngồi thêm một phút cho đến khi được 2 tiếng, 4 tiếng hoặc bao lâu tùy theo ý muốn. Lúc đó kể như bạn đã có được một it nhẫn để tu tập. Có một ít nhẫn, nếu có phước sẽ gặp thiện tri thức hướng dẫn tiếp. Nếu nhẫn cái đau chân không được thì bỏ đi, kiếm cách khác dễ hơn vậy.
Kính,

DN
24/07/20127:00 SA
Khách
Thưa các bác,

Kinh sách dạy về Sáu Đường Luân Hồi (Lục Đạo Luân Hồi) như sau:

Lục: Sáu, thứ sáu.

Đạo: đường.

Luân hồi: Sự đầu thai chuyển kiếp lên lên xuống xuống như bánh xe xoay vòng.

Lục đạo luân hồi là sáu đường luân hồi của chúng sanh.

Theo Phật giáo, chúng sanh tùy theo căn quả thiện hay ác mà chuyển vào trong Lục đạo luân hồi.

Lục đạo luân hồi gồm:

1. Thiên (Tiên)

2. A-Tu-La (Thần)

3. Nhơn (người)

4. Địa ngục.

5. Ngạ quỉ (ma đói).

6. Súc sanh (thú vật).

Chúng ta lưu ý: Chữ Thiên (Tiên) ở đây, Phật giáo dùng có ý nghĩa là bực chúng sanh thọ những quả báo lành, tức là những phước đức đã tạo ở thế gian; cũng là tiếng gọi hàng quỉ thần biết kính điều thiện. Chữ A-Tu-La là hạng chúng sanh tuy có thần lực, có cung điện, song hình thể không đoan chánh như chư Thiên (Tiên) ở các cõi Trời.

Ba đường trên từ 1 đến 3 thì vui sướng dễ chịu, nên gọi là Tam thiện đạo (Ba đường lành).

Ba đường dưới từ 4 đến 6 thì khốn khổ, nguy nan, nên gọi là Tam ác đạo (Ba đường dữ).

Người ta bao giờ cũng không lọt khỏi Lục đạo ấy. Khi thì đầu thai làm người, khi có công đức thì được làm Thần, rồi khi phạm tội thì sa vào Địa ngục hay Ngạ quỉ, Súc sanh. Sáu hạng ấy cứ luân chuyển trong sáu cảnh, gặp vui sướng thì ít, gặp đau khổ thì nhiều, vì họ còn vô minh, chưa tỉnh ngộ, nên mới gọi sáu hạng ấy là Lục phàm.

Muốn thoát khỏi Lục đạo luân hồi thì chỉ có một cách duy nhứt là TU. TU để giác ngộ, để phá màn vô minh, để đủ công quả mà thoát khỏi Lục đạo luân hồi, lên cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

Nguồn : http://nammoadidaphat.org/home/index.php/topic,234.0.html

Thưa các bác,

Như vậy súc sinh là hạng thấp kém nhất, sao chúng ta đang là người, tức là đã tiến hóa cao hơn rồi, lại tập tành bắt chước theo.

Ngòai ra, từ thuở biết đọc chút ít kinh Phật, tôi chưa hề thấy kinh nào dạy học tập theo súc sinh. Tuy nhiên, Tam Tạng Kinh Điển nhiều như rừng, vốn kiến thức nhỏ bé của tôi có lẽ chưa được hân hạnh đọc tới "kinh dạy bắt chước lòai súc sanh", xin quý vị cao minh nào đã đọc qua lọai đó từ bi chỉ dạy.

LTS
23/07/20127:00 SA
Khách

Chào các đạo hữu,

Nhân thấy các đạo hữu đang bàn về Thiền Nhân Điện có mở Luân Xa là không phải Thiền Phật Giáo nên tôi cũng xin các đạo hữu từ bi khai mở cho tôi mấy thắc mắc về pháp tu Càn Khôn Thập Linh của thày Hằng Trường cũng có mở các Luân Xa, xin trích bài thày giảng có 1 vị học viên ghi lại như sau:

Trích:

..."...Càn Khôn Thập Linh là tám linh vật giữa trời (và) đất. Đó là cóc, trâu, hạc, rồng, cọp, phượng, bướm, rùa. ...

Khi tập, mỗi con vật mang một khẩu quyết hàm chứa nhiều ý nghĩa và liên hoàn trong một chuỗi động tác với nội dung phong phú tượng trưng cho con đường tu học.

Như ở thế con phụng, phải nâng vuốt quả cầu tưởng tượng trong vòng tay vừa đọc thầm khẩu quyết phi tâm phi tâm, đôi tay và những ngón tay thả lỏng, chân dang xa, một bên cong và khuỵu xuống cho chân đùi thẳng góc rồi xoay thân trên, thả lỏng bàn tay một trên cao bên phải hơi cong vào một dưới thấp và xoè ngược bàn tay. Rồi thở hít vừa cho khí vào (từ những ngón của bàn tay bên này giơ lên) chạy vút qua tim và tràn xuống bàn tay xoè bên kia, vừa đọc khẩu quyết thượng cầu hạ hoá vừa nghĩ đến chakra số 4 ở vùng tim, vừa giữ đầu lưỡi trên nóc giọng... Cộng lại bao nhiêu thứ "vừa " phải làm, thật là khó.

Càn Khôn Thập Linh để khai mở các luân xa, nhìn lại bản lai diện mục.

Thiền định, trì chú để mở luân xa:

số 1,2, 3: Sắc;

số 4: Thọ;

Tưởng số 5

Thức ở luân xa số 7

mở rộng ra xã hội Sắc giới, lí trí thấu/thông suốt chân lí để tác động trở lại xã hội để đưa đến giải đáp tốt đẹp cho nhiều người nhất.

Thầy cho biết trì chú được 3 năm tâm thức từ vị ngã sẽ thoát lên tầng vị tha. Tình thương sẽ phát sinh, không còn ai nằm ở ngoài tâm ta (người tu hành hay nói: mình mà ghét ai là ta cứ cõng họ... vô tâm)

Tất cả tiềm năng sẽ dâng trào (mở khai tâm thức)... (hết trích)

Nguồn:
http://www.dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=349080

Xin cảm ơn các đạo hữu,
LT


22/07/20127:00 SA
Khách
TA LÀ AI ?
Mình là sanh tử !
Mình là vô minh và thông minh!
Minh là đau khổ và hạnh phúc!
Mình là hai mặt trắng và đen !
Mình là chơn và vọng !
Mình là sự thấy, sự biết và tình thương.
Thấy rỏ, biết rỏ hai trạng thái này, biết sử dụng chính nó một cách hài hòa ,phù hợp mọi hoàn cảnh,
không dính mắc , không bị kẹt ngôn từ, quy ước...sống tự do, tự tại, hồn nhiên, gọi là giải thoát.
- Các bạn nói đúng !
Tuy nói suông, nói đơn giản , nói tào lao,nhưng con người khó có ai tin và hiểu , lãnh hội lời nói đơn giản ấy.
Bởi bao ngàn năm con người tìm giải thoát, tìm không tái sanh, không luân hồi... trong kiến thức?
Thử hỏi Phật bày câu nói đó ý nghĩa gì? con người có chết không? có còn luân hồi khổ đau không ?
Bây giờ họ ở đâu ? Sư phụ nào thấy và biết chỉ dùm ?
Hãy dựa vào thực tế và khoa học thôi các bạn ạ!
Phật dạy,sự thấy biết và tình thương là con người thật của ta.
Còn thân tứ đại này, ý tưởng, kiến thức , kinh nghiệm là con người phương tiện thôi.
Nếu không có con người này, không có đời sống, không có dụng pháp được.
Thấy biết và tình thương bình đẳng là chủng tử của Phật,là con người thật chúng ta. không chết, không mất.
Nếu ta không hiểu, ta từ bỏ thế gian này ? Ta không có công đức, không lập công cho đời. thì làm sao thành quả vị Phật được?
Con người vô minh thì tái sinh, luân hồi theo nghiệp, theo thói quen thiện và ác chính mình.
Con người giác ngộ tái sinh trở lại vì hạnh nguyện ,vì thệ nguyện, độ tất cả chúng sanh ,mà không thấy mình và chúng sanh nào được độ.
Có nhận thức đơn giản như vậy, ta dễ tu tập, dễ thông cảm ,tha thứ người khác.
Ta phát tâm thương người,cứu người lúc nào cũng được, phải đợi tu giải thoát, tu thành Phật mới đi cứu người hay sao ? Tại sao ta đi cứu người, giúp người lại đòi phước báo ? Phải tâm còn tham chấp?
Chúc mọi người dùng thấy biết và tình thương chính mình ,thể hiện khả năng ấy chia sẻ đi vào đời sống thực tại hiệu quả cao hơn.
Ấy chính là Đạo, Còn kinh điển, kiến thức là phương tiện để tham khảo, nghiên cứu,ấy là trợ Đạo.
Chúc mọi người bình yên. hiểu sao cũng được ( vì 84 ngàn pháp môn mà )miễn là cái đầu bình yên ,an lạc là hạnh phúc cuả người tu xuất gia bên trong.
21/07/20127:00 SA
Khách
Tất cả cac Pháp Thiền( của Ngọai đạo và Phật Giáo ) đều đi vào Tâm Thức để khai mở những Gía trị vô hạn của Tâm Thức. Tuy nhien, Pháp Thiền của Phật Giáo được Soi sáng bằng nền tảng vững chắc của Tam Pháp Ân ( Khổ, Vô thường, Vô ngã) nên Người Tu Thiền Phât Giáo sẽ không bị lầm lạc trước những sự biến hóa lạ thường do Tâm Thức tạo ra. Ngược lại, tất cả các Pháp Thiền Ngoại Đạo( yoga,Nhan dien,xuat hon,...) do không hiểu được Tâm Pháp Ấn, nên bị nhầm lẩn và Ngộ nhận trước những biến hiện của Tâm Thức. Vi vậy, các Pháp Thiền của Ngoại Đạo càng đi xa càng bị lầm lạc.
Thanh Ngo:
Thanh Ngo đang trả lời...
Thanh Ngo:
16/07/20127:00 SA
Khách

- Giúp con người ta yên ổn và hạnh phúc là đủ rồi - nhà giầu cũng làm được, chưa phải pháp môn Giải Thóat của Phật giáo, nhà giầu cũng làm được ....

- Chống được bệnh tật và an vui là tốt rồi! - bác sĩ làm được, chưa phải pháp môn Giải Thóat của Phật giáo ...

- Đừng khai thác vật chất tinh thần con người là quý lắm rồi ! - dân miền núi tính tình đơn sơ làm được, chưa phải pháp môn Giải Thóat của Phật giáo ...

- Dựa vào khoa học thực tại và tình thương con người là tuyệt vời rồi - có tri thức và đạo đức đời thường làm được, chưa phải pháp môn Giải thóat của Phật giáo.

- Xin cho thí dụ cụ thể "Chỉ sợ những pháp môm ? Không thấy được chính mình là ai ? thật là đáng sợ ! " và làm thế nào để "biết mình là ai", cám ơn ....

LTS
03/07/20127:00 SA
Khách
Tat ca cac Phap Thien( cua Ngoai Dao va Phat Giao ) deu di vao Tam Thuc de khai mo nhung Gia tri vo han cua Tam Thuc. Tuy nhien, Phap Thien cua Phat Giao duoc Soi sang bang nen tang vung chac cua Tam Phap An ( Kho, Vo thuong, Vo nga) nen Nguoi Tu Thien Phat Giao se khong bi lam lac truoc nhung su bien hoa la thuong do Tam Thuc tao ra. Nguoc lai, tat ca cac Phap Thien Ngoai Dao( yoga,Nhan dien,xuat hon,...) do khong hieu duoc Tam Phap An, nen bi nham lan va Ngo nhan truoc nhung bien hien cua Tam Thuc. Vi vay, cac Phap Thien cua Ngoai Dao cang di xa cang bi lam lac
03/07/20127:00 SA
Khách
Phat day 84000 phap mon la tuy theo can co trinh do cua doi tuong ma gia lap,moi phap mon co su thanh tuu khac nhau. Nhung Muc dich cuoi cung la Giai Thoat ra khoi Sanh Tu Luan Hoi
01/07/20127:00 SA
Khách
Phật dạy: 84 ngàn pháp môm! Thực ra có vô lượng pháp môm đó chứ !
Pháp môm nào ? Giúp con người ta yên ổn và hạnh phúc là đủ rồi !
Pháp môm nào? Giúp con người ta chóng được bệnh tật và an vui là tốt rồi!
Pháp môm nào ? Đừng khai thác vật chất tinh thần con người là quý lắm rồi !
Pháp môm nào ? Dựa vào khoa học thực tại và tình thương con người là tuyệt vời rồi !
Chỉ sợ những pháp môm ? Không thấy được chính mình là ai ? thật là đáng sợ !

22/09/20127:00 SA
Khách
Trích "Kinh Hạnh con chó" :

..."...

Ở đây, này Seniya, người nào hạnh trì hạnh con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghi con bò một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh thân hữu cùng với các loài bò. Nếu Ông ấy có tà kiến như sau: "Do giới này, hạnh này, khổ hạnh này, hay phạm hạnh này, ta sẽ sanh thành chư Thiên này hay chư Thiên khác", thời này Seniya, đối với kẻ có tà kiến, Ta nói có một trong hai sanh thú như sau: địa ngục hay bàng sanh. Như vậy, này Seniya, nếu hạnh con bò được thành tựu, thời được sanh trong loài bò, nếu không được thành tựu, thời được sanh trong địa ngục.

Khi được nói vậy, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, khóc than, chảy nước mắt.

Nguồn:
http://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung57.htm

.
04/05/20137:00 SA
Khách
minh cung la nguoi hoc nhan dien , sau 8 thang hanh tri minh thay dung la nhu cac ban noi , khong co phap tu nao qua giao ly chan that cua Phat , minh thay than the chi giam ti benh nhung tinh than thi van khong khoe , sau do minh di chua gap Su Thay day phap thien Nhu Lai , va giang giai mot so giao ly cua Phat , tam hon minh moi cam thay khoe manh . Neu cho minh chon lua . minh se khong mo luan xa
04/04/20147:00 SA
Khách
Nam mô A Di Đà Phật, theo thiển ý của tôi thì chúng ta chẳng nên tranh luận đâu chánh pháp .. môn học Thiền Nhân Điện cũng là cũng là tướng mà thôi. Chúng ta cũng không phải luận bàn gì cho nhiều, miễn sao ta giữ được cái Tâm, vẫn giữ sự minh triết giác ngộ là chánh.

Ở đây chúng ta vô tình phân chia do chấp vào tướng là điều không cần thiết. Việc thiền khai mở luân xa cũng không cần nói đúng hay nói sai. Thực chất luân xa cũng chằng là cái gì mà ta phải tránh né, đó cũng chỉ là những đại Huyệt mà thôi. Huyệt cũng một trong những trung tâm năng lượng có liên quan đến chức chức năng cơ quan trong cơ thể, mặc định là các Huyệt này không cần khai mở.

Cụm từ khai mở Luân xa thì nói nôm na vậy thôi, đúng ra là phải nói là Kích hoạt lại các Huyệt đạo để giúp nó vận hành được tốt hơn để bảo vện sức khoẻ. Thiền Nhân điện nếu nói theo cách chính xác thì Thiền để giúp điều hoà và năng cao năng lượng cho cơ thể. Châm cứu dùng kim châm vào Huyệt cũng là kích hoạt cho Huyệt đạo được thông mà thôi. Nếu huyệt bị đóng lại tức là huyệt bị bế thì năng lượng cơ thể sẽ bị bế tắc kéo theo sức khoẻ bị suy sụp, cơ thể bệnh tật khó bình phục.

Nếu trong Nhân điện không gọi Luân Xa mà dùng từ Huyệt đạo thì chúng ta có thắc mắc hay không. Tuy tường có thể từ Tâm mà ra, những cũng không phải Tướng nào là tâm nấy. Chúng ta tránh dùng cái Tâm thức nhị nguyên mà phê phán. Không có gọi Chánh không có gì gọi là Tà .. khi chúng ta luôn giữ Phật tánh. Mô Phật
07/01/20148:00 SA
Khách
Nam mo a di đà phật, mình cũng mới học thiền nhân điện khai mở luân xa, vì nguoif ta nói có thể chữa được bênh lợi lạc vè sức khỏe và có thể chữa bệnh cho người khác nên mình học, giờ thi phải làm sao bạn tan hue có kinh nghiệm trọng việc này giúp mình với, có thẻ đóng các luan xa lại được không, giúp mình với địa chỉ mail của mình là hungtamduc@yahoo.com, mình rất mộ đạo mình muốn tu tịnh độ ( giải thoát) mình chỉ biết niệm phạt thôi, vì mình chuyên nghe về khuyen người niệm phạt .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
19/02/2014(Xem: 1886)
08/03/2015(Xem: 2210)
facebookyoutubetwittertwitter
HỘI NHẬP / GHI DANH
Hôm nay 03/10/2015, Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, khẳng định là sức khỏe của Ngài vẫn rất tốt, sau khi đã phải hủy một chuyến đi thuyết giảng ở Hoa Kỳ, theo lời khuyên của các bác sĩ muốn Ngài phải nghỉ ngơi.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã hủy bỏ chuyến đi Hoa Kỳ trong tháng 10-2015 sau khi các bác sĩ tại y viện Mayo Clinic ở Minnesota khuyên ngài nên nghỉ ngơi, theo văn phòng ngài hôm Thứ Sáu. Vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng 80 tuổi đã điều dưỡng ở y viện Mayo Clinic tại thành phố Rochester tuần này để khám bệnh thường kỳ.