Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Hà Xuân Trừng, Cố vấn tập đoàn OPV, Việt Nam