Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Dịch giả: Thích Hằng Đạt Việt dịch