Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Vanniya Sriamgura (Trần Trọng Hoàng dịch)