Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
David R. Loy (*) - Nguyên Hiệp dịch