Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Thượng Tọa Lozang Jamspal, Thượng Tọa Ngawang Samten Chophel