Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Tỳ kheo ni: Thích Diệu Đoan