Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Nguyên tác: Đoàn Viết Hoạt - Trần Chung Ngọc dịch