Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Dịch giả: Thiện Nhựt & Bình Anson