Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Đoàn Viết Hoạt (Trần Chung Ngọc dịch)