Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt