Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Việt dịch: Thích Đức Thắng