Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch