Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải