Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Tiến sĩ Ananda W. P. Guruge - Thích Nữ Giới Hương dịch