Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Peter Harvey - Mỹ Thanh dịch - Nhà Xuất Bản Hải Phòng 2008