Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Nguyên tác: Bhikkhu Shravasti Dhammika - Việt dịch: Đại đức Thích Nguyên Tạng