Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Phật Giáo và Hoà Bình Thế Giới - Johan Galtung Đỗ kim Thêm dịch