Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Bhikkhu Bodhi - Việt dịch: Trần Như Mai