Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Trần hồng minh lập đạo làm người thay thế mọi đạo của con người đạt tới giác ngộ của đỉnh cao bất tử