Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Trần hồng minh + Trần hồng mẩn =đạo +người =viên ngọc hỏa tức sân