Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Trần hồng minh " + 7 vị tiên tiền kiếp có nghĩa tượng chưng khai mở hào quang trí tuệ