Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Trần hồng minh tức như lai đăng +trần hồng mẩn tức thượng đế = 1 trí +1 huệ tức trí huệ trong tâm sáng và tối