Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Lama Thubten Yeshe – Lược dịch: Giác Anh