Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Trần hồng minh tức ánh sáng hào quang của mặt trời và mặt trăng th