Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
háp của ta mở rộng trước vòng luân hồi trực tiếp và gián tiếp cho các con mở ra trí tuệ (Ai là ta ta là ai )(10 ảnh) của ta tức