Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Tông Khách Ba, Tông Hiền Nhân (Gelugpa)