Tiếng Việt
THƯ VIỆN HOA SEN
Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch