Phiền NãoNiệm Phật

31/01/20179:26 SA(Xem: 2631)
Phiền Não và Niệm Phật

Bài Viết Tham Dự 2016 & 2017

PHIỀN NÃO
NIỆM PHẬT

Nguyễn Thị Lệ Mai

  

Chúng ta không ai thích phiền não
Nhưng bị cuốn trong phiền não dằng dai,
Chúng ta chỉ thích sống thảnh thơi
Nhưng phiền não vẫn bu quanh trước mặt,

Tại răng rứa? chúng ta thắc mắc,
Sống trong phiền não đã nhiều đời,
Nhiều kiếp gắn bó phiền não không thôi,
Thành một thói quen không tách được! 

Phải truy nguyên,
tìm cho ra nguồn gốc,

Ai bắt chúng ta bị thiêu đốt,
Và khuấy động ngày đêm không ngừng?
Khiến tâm ta mãi mãi bị buông lung,
Không tu hành và không làm chi được?

Tại sao chúng ta không bỏ phiền não đuợc?
Câu hỏi này,
Không có câu giải đáp thiệt thà,
Vì ta không dám nhận lỗi về phần Ta,

Vâng.
Chính ta làm cho phiền não lưu xuất!
Chính ta làm cho phiền não hiện hành,
tác động đến đời ta liên miên không dứt…

Đức Phật dạy chúng ta:
Hãy chuyển hóa phiền não
      thành niềm vui tỉnh thức!
Hãy chuyển hóa nghiệp chướng
      thành nguyện lực trí bi!

Để bắt gặp hoa trái trên đường đi,
Tiếng chuông chùa rơi trên dòng tịnh mặc,
Bông hoa bưởi đọng giữa lòng sực nức,
Và đây rồi,
       chim vành khuyên sẽ hát cạnh hiên mai,

Để lỗ tai không hướng ra bên ngoài,
       Như vậy
phiền não làm sao sanh khởi được?
Muốn thực hiện điều ấy, phải nỗ lực:
Trừ khửđoạn tuyệt tâm thị phi,

Tâm thị phi là gì?
Tâm thị phi là tâm còn đắm nhiễm, mê si,
Những sự đời như: tốt-xấu, phải-trái, 
Hơn-thua, được-mất, thương-ghét, thiệt-dối…

Hàng phàm phu tầm thường tương đối,
Vì chưa chứng vào bình đẳng chân tâm,
Nên còn đeo đẳng biết bao mê lầm:
Ranh giới phân biệt giữa ta và người khác,

Nên đối xử với nhau rất tệ bạc,
Hở một tí:
chê bai, dèm pha nhau không ngừng,
Không ai chẳng bị kẻ khác chỉ trích sau lưng,
Nhưng trước mặt, người ta không tiện nói,

Hơn thua phải quấy khen chê:
       không ai tránh khỏi.
Dù cho chư Phật Bồ Tát vì lòng đại bi,
Thị hiện giữa cõi trần để cứu khổn phò nguy,
Cũng phải chịu cảnh thị phi thương ghét.

Người niệm Phật phải luôn suy xét,
Nên giữ tâm đừng xao động, nổi sân,
Khi nghe kẻ khác nói xấu sau lưng,
Những chuyện nhỏ nhặt như thế,
       gây nhiều tai hại,

Làm sự nghiệp tu hành bị chướng ngại,
Khiến việc niệm Phật bị lui sụt, chênh vênh,

Điều thứ nhứt:

Phải quán xét tự tâm, sửa lỗi mình,
Đừng bao giờ nhìn nói lỗi ai đó,

Thấy kẻ nào sai, đừng bươi móc điều dở,
Vì sao? Xét kỹ, té ra mình còn tệ hơn!
Cái Ngã che lấp suốt lắm kiếp sinh tồn,
Rất khó quán xét để thấy mình lầm lỗi,

Kẻ tự thấy lỗi mình mà không từ chối,
Là người hào kiệt đáng kể trên đời,
Người có sức lực thì hơn cả ai ai,
Nhưng chiến thắng chính mình mới là đại hán!

Điều thứ hai:

Khi bị sự thị phi, khinh báng,
Nên cam chịuan phận lặng im,
Chớ tranh cãi, đừng tìm cách biện minh.
Đừng gây rối rắm, chớ làm cho to chuyện,

Thế gian toàn là điều hư huyễn,
Bậc có trí đều chẳng theo đuổi, truy tìm,
Ví như tờ giấy trắng bị mực làm lem,
Cứ để yên, chỉ dơ một chỗ duy nhất,

Rồi biến động vô thường làm phai nhạt,
Luận Niệm Phật Bảo Vương Tam Muội dạy: 
"Bị oan chớ cầu phân giải, biện minh,
nếu biện minh tất oán hận càng sanh."

Đã mang lấy nghiệp vào thân.
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa,
Nhất tâm xưng niệm Di Đà,
Não phiền phải vượt, để mà vãng sanh!

Điều thứ ba:

Tin lý nhân quả,
một cách sâu chắc,
Người niệm Phật, lập trường duy nhất,
Luôn sống theo nhân quả mà thôi,
Đừng xao động vì tiếng hay dở bên ngoài,

Kinh Pháp Cú nói: 
"Ngọn núi cao
đứng vững giữa cơn phũ phàng giông tố.
Người chân chánh
an nhiên giữa tiếng thị phi, hay dở." 

KẾT:

Tâm thị phi, muốn trừ dứt sạch,
Ta chỉ cần niệm Phật nhiều hơn,
Hồng danh đầy rẫy trong lòng,
Làm sao phiền não buông lung, quấy rầy?

Tin sâu chắc thẳng ngay Nhân Quả,
Sống trong đời không quá bon chen,
Một người trí tuệ, thiện hiền,
Thị phi, phiền não sẽ liền tránh xa…

Chuyên ròng niệm Phật Di Đà,
Thị phi, phiền não tránh xa tức thời…

Nam mô A di đà Phật
Nam mô A di đà Phật
Nam mô A di đà Phật…

Nguyễn Thị Lệ Mai

 

AVF B 035