Thập Nhị Nhân Duyên (thơ)

21/02/201710:19 SA(Xem: 2454)
Thập Nhị Nhân Duyên (thơ)


THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

-Lê Văn Minh Hiến-

 

Vũ trụ không thể tự sanh
Muôn vật nương tựa mà thành bởi duyên
Thần linh không có đặc quyền:
Sinh ra nhân loại ưu phiền, thảnh thơi
Nguyên nhân một vật ra đời
Trợ duyên mọi thứ nhất thời phát sanh
Vạn vật sanh khởi đành rành
Cái này duyên khởi rồi thành cái kia…
Hành tướng các Pháp phân chia
Nhân duyên  thập nhị không lìa được nhau

VÔ MINH nguồn gốc khổ đau
Tự tâm thanh tịnh không vào trong thân
Quay cuồng tâm vọng biệt phân
Vô minh nguồn gốc bao lần khổ đau

HÀNH nghiệp lực sầu đau,
Là nhân hành động biết bao sai lầm
Sai lầm cột chặt chân tâm           
Làm cho ta khổ, cũng làm quả nhân

THỨC sanh bảo thủ mạng thân
Vọng tâm phân biệt trăm phần chấp TA…
Một phần điều kiện trong ba:
“Thọ, noãn , thức” để tạo ra “ thân này”

DANH SẮC kể rõ từ đây
Hữu tình muôn loại chia hai tiểu phần
Thân xác, tâm thứctinh thần
Sắc là hình tướng, danh gần với tên
Tâm thức – tinh huyết hợp nên
Tạo thành thai tạng không quên thành người…

LỤC NHẬP cũng rõ hơn mười
Sáu trần tiếp nhận không rời sáu căn
Bào thai không uống không ăn
Sáu trần của mẹ, là phần nuôi con
Đời mẹ luôn nỗi héo hon
Truyền vào nuôi sống vuông tròn thai nhi
Xúc chạm đối đãi thời kỳ
Thai nhi còn nhỏ biết chi sáu trần
Rồi khi ta lớn lần lần
Tiếp xúc ngoại cảnh biết dần đầy vơi
Đó là THỌ lãnh ai ơi!

ÁI là yêu thích, đồng thời ham mê
Cầu mong tốt đẹp trăm bề
Chối bỏ, chán ghét đề huề yêu thương

THỦ là giữ lấy mọi phương
Tham đắm, ưa thích không nhường cho ai
Để rồi chuốt lấy ương tai
Gây bao tội lỗi chẳng tài nào sai

HỮU là có, được từ ai?
Thọ sanh thân “ lậu” lâu dài nghiệp nhân

SANH  mạng rồi lại sanh thân
Loài hữu tình sống bao lần an nguy
Sanh rồi lại phải nghĩ suy

LÃO TỬ nào biết đến khi thân mình?
Có sanh có tử phân minh
Hết dòng sanh mạng, thình lình ra đi
Dứt sanh với tử trừ khi
Nhận định sáng suốt từ bi giúp đời…
Vọng tâm không thể ra đời
Đoạn trừ nghiệp lực tuyệt vời nhân duyên
Dù người hay cả chư Thiên
Chuyên tinh quán sát nhân duyên, Niết Bàn…

 

 

AVF B 050 Thập Nhị Nhân Duyên (thơ)