Bài Thơ Quét Lá

22/02/20178:26 SA(Xem: 5365)
Bài Thơ Quét Lá

BÀI THƠ QUÉT LÁ

Nguyên Thuần

 

Khi tôi quét lá sân chùa,
Tôi thầm lặng đếm mấy mùa lá rơi.
Cũng như huyễn kiếp con người,
Đến rồi đi cứ lần hồi theo nhau.
Nên tôi không muốn quét mau,
Để nghe tiếng lá đi sâu vào lòng.
Có gì buồn giữa hư không,
Lá ơi xin cứ thì thầm giùm tôi.
Tinh anh một chút tàn hơi,*


Vẫn còn nhóm lửa cho đời ấm thêm.
Này ai quét lá đừng quên,
Niệm rằng sanh tử buồn tênh một vòng.

 

Nguyên  Thuần
01/01/2017

____________________

*Chùa Phứơc Hòa (Gò Vấp) từng dùng lá khô thay thế củi để  nhóm lửa 

 

 

AVF B 023 Bài thơ quét láBài đọc thêm:
Tu Hạnh Quét Rác (Quảng Tánh)