Lạc trú

02/03/20173:55 SA(Xem: 1679)
Lạc trú

LẠC TRÚ
Đồng Thiện

 

Em về phố cũ chiều sương
Vàng hoa nở giữa con đường nguyên sơ
Rong chơi từ độ bao giờ
Bỏ quên nguồn cội bốn bề xanh dâu
Ngẩn ngơ ở bến giang đầu
Mùa xuân em nhé thay màu gấm hoa
Biếc xanh suối tóc lược ngà
Má đào em hãy vẫn là thanh tân
Tiếng lòng đồng vọng tương lân
Nhịp con bướm vũ non thần ngẩn ngơ
Cánh lan tao mặc tình cờ
Mùa xuân nở giữa bến bờ hương quan
Trời tây xuất bóng hạc vàng
Vỗ đôi cánh bạc thênh thang đất trời
Em về nguồn cội rong chơi
Nhìn nhau mắt biếc noí lời thiết tha
Vườn chùa có nụ bạch hoa
Nở ra thanh tịnh một toà Như lai


Lên non sư quảy thảo hài
Về thành bẻ một nhành mai cúng duờng
Hỷ hoan này giữa con đường
Tân thường cõi tịnh thập phương Sa-bà
Búp sen chắp cánh tay ngà
Kính cung lễ Phật hằng hà hỷ sanh
Sát-na này niệm tâm thành
Mình chơi chung cuộc đã đành trăm năm
Em vui trẩy hội hôm rằm
Một trời cố quận khói trầm phất phơ
Vân du từ độ bao giờ
Giang hà một giải bốn bề nước non
Xốn xang cố quận hãy còn
Kể từ năm nọ chưa tròn nhớ nhung
Đời tranh xưng bá xưng hung
rong chơi giữa muôn trùng thiên nhiên
Từ tâm toả nụ cười hiền
Hiện trong lạc trú rừng thiền vô môn
Hỷ hoan này giữa sơn thôn

 

Đồng Thiện
Georgia, Mar/2017AVF B 056