Miền viễn ẩn & Khởi tâm

14/03/20173:04 CH(Xem: 1632)
Miền viễn ẩn & Khởi tâm

Bài Viết Tham Dự 2016 & 2017

MIỀN VIỄN ẨN
“Bài viết tham dự Ananda Viet Awards”.
Tác giả: Lê Nhật Thu  

Lao xao tiếng vọng từ tâm
Man man ngừng đọng
Bâng khuâng dáng chiều
Tròn danh vọng, toả hồng kiều
Ơn sâu cao đức, duyên lành thênh thang

Trí khoan khoan, dạ cang cường
Ngân nga nhẹ ngón, vươn cùng rồng xanh,
Điệp trùng viễn ảo, mộng lành
Nhuốm màu áo vải, lắng vào hoàng hoa.

Trí an lành, tỏa ánh vàng
Sắc không rộ chốn tang bồng huyễn hoang.
Nhịp son giáng, hồng trần say
Hân hoan dìu dắt, tìm nơi ẩn mình.

AVF B 062

KHỞI TÂM
“Bài viết tham dự Ananda Viet Awards”.
Tác giả: Lê Nhật Thu

Cuộn tròn dối trá với đa mang


In lên nhật nguyệt, chênh vênh dòng đời
Chữ tình cố níu  ai ơi
Hỏi người “bạc bẽo dãi dày tấm lưng ?”

Khua tay theo vận chơi vơi
Quân cờ chóng vánh, ngỡ ngàng được thua
Lặng im thở nắng, nghe mưa
Trĩu lòng trắc ẩn, nặng đưa lối mòn.

Lợi danh giăng lối,  đưa chân
Mật hoa quyện với gió trăng đưa thuyền
Nào ngờ mật chảy, tình trôi
Điểm nhiên ngang lối - tràn về sắc không.

Tấm trang đài vọng pháp luân
Bên hiên chú niệm,  nhắc thêm khúc trầm
Nghiêng rơi  đắng đót, cay nồng
Chỉ còn trong mộng khởi tâm đài vàng.

Buông tay lần hạt, mõ vang
Vọng về tiếng gọi từ trong tâm mình
Thênh thang nhẹ bước chốn trần
Gói sen hương tỏa, chợt vào tĩnh tâm.

AVF B 063