Cũng trong niệm này

22/03/20174:02 SA(Xem: 1408)
Cũng trong niệm nàyCŨNG TRONG NIỆM NÀY

Đồng Thiện

Ngoài đồng tuyết vẫn bao la
Lòng nghe rộn rã sơn hà xuân sang
Vì chưng chẳng có mai vàng
Nhớ thương cố quận laị càng thiết tha
Nhớ xưa ong bướm la đà
Vườn chùa có cội thanh trà ngát hương
Hỷ hoan giữa cõi vô thường
Một mình mây nước thập phương Sa-Bà
Sư về haí nụ bạch hoa
Cúng dường cung kính một toà Như lai
Phù sinh mộng hãy còn dài
Ruổi rong phương ngoại vết hài tuyết in
Thanh tân này cuộc đăng trình
Sư đem pháp bảo độ sinh xứ người
Phỉ phong xin tạ ơn đời


Bỏ quên nguồn cội một trời tuyết bay
Công phu miên mật ai hay
Giữa dòng tự taị tháng ngày đẹp sao
Này em mắt biếc má đào
Xuân này rồi nữa xuân nào gặp nhau
Ngược xuôi một cõi bể dâu
Nụ cười chất chứa cái sầu trăm năm
Một trời cố quận xa xăm
Còn thao thức mãi âm âm cõi lòng
Dẫu rằng đã thuộc sắc- không
Thập phương lai khứ cũng trong niệm này
Một trời phương ngoại hồn lay
Vô thường chẳng ngaị lòng say xuân về
Rằng xưa gieo hạt bồ đề
Mà nay xuân sắc bốn bề hoan ca
Một ngày nguồn cội xa xa

ĐỒNG THIỆN
Georgia, 01/14/2017

 

AVF B 066