Một mùa nguyên sơ

16/04/20173:30 SA(Xem: 1603)
Một mùa nguyên sơ

MỘT MÙA NGUYÊN SƠ

(Bài tham dự giải Ananda Viet Awards)

 

Xuân xanh một cõi giang hà

Em rời phố thị hát ca ngoài đồng

Dã hoa khoe sắc biếc hồng

Hỷ hoan này niệm ở trong đất trời

 

Em về nguồn cội rong chơi

Từ lâu mê muội giữa đời hơn thua

Hái hoa lễ Phật lên chùa

Lòng an lạc giữa một mùa nguyên sơ

 

Sắc- không chẳng kẹt hai bờ

Tâm kinh bát nhã lối về mai sau

Sa- Bà một cõi bể dâu

Ruổi rong mấy độ từ lâu lắm rồi

 

Tiếng lòng còn vọng chưa thôi

Em vui trẩy hội giữa hồi nguyên xuân

Trăm năm lưu lạc phong trần

Mình chia chung cuộc mấy lần phỉ  phong

 

Sắc sao đẹp thế má hồng

Nào hay lẽ thật là không ấy mà

Say xuân này cõi Sa- Bà

Cánh hoa hoá hiện Di Đà pháp thân

 

Long lanh gịot lệ trong ngần

Em thầm thâm tạ Phật ân cúng dường

Mùa xuân vàng đoá hoa dương

Sắc hương dâng khắp mười phương Phật Đà

 

Một ngày cố quận xa xa

Một trời phương ngoaị bao la thái bình

Thì thầm  vọng tiếng Tâm Kinh

Giữa chừng xuân chợt thấy mình ở trong.

 

ĐỒNG THIỆN

Georgia, tháng 4/2017

 

AVF B 087 Một Mùa Nguyên Sơ (Thơ)