Trăng Rằm Tháng Tư

02/05/20174:10 SA(Xem: 2495)
Trăng Rằm Tháng Tư


TRĂNG RẰM THÁNG TƯ

Đồng Thiện

 

Rằm tháng tư giữa đêm vàng nguyệt bạch

Cõi sơn hà phút chốc bỗng nên thơ

Đêm lung linh như một thuở ban sơ

Bậc du sĩ xuất trần trong quốc độ

Đời chìm đắm dòng thời gian cũ kỹ

Người đến đây khai mở một con đường

Dùng trí huệ, hiểu biếtyêu thương

Đem  ánh sáng xua tối tăm u ám

Đêm tháng tư nguyệt hằng viên mãn

Muôn loài hỷ hoan cất tiếng ca vang

chư thiên tung hương hoa phụng hiến

Ba cõi tràn đầy pháp hỷ vô biên

Rằm tháng tư trần gian tràn diễm lệ

Ta viết vần thơ đảnh lễ bậc xuất trần

Dù muôn đời vẫn cứ mãi thanh tân

Bậc xuất sĩ vô cùng vĩ đại

Rất thân thương và rất thật gần

Trái tìm từ bi lân mẫn yêu thương

trí tuệ vô cùng trác tuyệt

Hiển hiện uy nghiêm như một toà núi tuyết

Laị mênh mộng xanh biếc cả bầu  trời

Dạt dào như sóng nước trùng khơi

Vừng mây trắng bay qua giữa dòng đời biến động

Rằm tháng tư rền vang sư tử hống

Thức tỉnh người mê lặn hụp chốn buị hồng

Say ảo ảnh nhận trăng giữa giòng làm thật

Đời vô thường giữa hơi thở mong manh

Rằm tháng tư rợp trời đàn hạc trắng

Rập rờn say vũ khúc đêm trăng

Dưới cội cây vừng nhật nguyệt vĩnh hằng

Bậc du sĩ vẫn an nhiên muôn thuở

 

ĐỒNG THIỆN

Georgia, 2017

 

AVF B 094 Trăng Rằm Tháng 4 (thơ)